Tyck till om tyreso.se

Så blir nya gymnasiets vision

Publicerad den: 2014-03-14

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om vilken vision och värdegrund som ska gälla för det nya gymnasiet. Var gymnasiet ska ligga kommer att beslutas tidigast i juni när kommunplanen för 2015-17 med mål och tre-årig budget antas.

Vision
Tyresö Nya Gymnasium är en modern, innovativ gymnasieskola i framkant av svensk skolutveckling. Kännetecken för oss är vårt kreativa, nyfikna klimat, vår gemenskap, vårt engagemang och de höga förväntningar vi har på varandra. Tillsammans skapar vi en hållbar och spännande framtid.

Värdegrund
Elever är underbart olika och lever i en värld som förändras snabbt. Det gillar vi! Hos oss står lärande, goda resultat och en mångsidig utveckling efter vars och ens individuella förutsättningar i centrum.

– Gymnasiet kommer att arbeta målmedvetet och långsiktigt mot visionen. Det är många spännande steg som ska tas innan den nås fullt ut. De värderingar som råder på gymnasiet idag stämmer redan väl med den önskade värdegrunden, säger förvaltningschef Britt-Marie Lundberg-Björk.

Så togs visionen fram

Den konsult som är projektledare för Tyresö Nya Gymnasium föreslog en vision och värdegrund för det nya gymnasiet utifrån värdeord som personalen på Tyresö gymnasium arbetat fram. Visionen och värdegrunden har sedan diskuterats på en studiedag för personalen på Tyresö gymnasium. Även elevkåren har deltagit i diskussioner. Därefter modifierades det ursprungliga förslaget, främst avseende vad som var vision och värdegrund.

Bakgrunden till formuleringen innovativ gymnasieskola är att traditionella saker ska kunna genomföras på nya sätt i både i undervisningen och i provsituationer.

Tanken med värdegrundens ord om en mångsidig utveckling är att vid sidan av gymnasieprogrammens kursplaner så ska eleven förberedas i demokratiska värden, för att bli goda samhällsmedborgare och kunna göra medvetna och väl underbyggda val inför vuxenlivet. En hållbar framtid är också viktig att få med det miljöperspektiv som hela skolan ska genomsyras av.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-10-23

Högermeny

Relaterad information