Tyck till om tyreso.se

Så blir nya förskoleorganisationen

Publicerad den: 2015-12-18

Nu är det klart hur kommunens förskolor ska organiseras i framtiden. Utgångspunkten är ökad likvärdighet och ett mer närvarande pedagogiskt ledarskap.

  Elisabet SchultzElisabet Schultz
   

Det är sedan tidigare bestämt att förskoleverksamheten skiljs från grundskolans organisation från och med den 1 januari 2016. Verksamhetschefen för förskolan, Elisabet Schultz, kommer leda förskolecheferna som i sin tur har ansvar för respektive förskoleområde. Indelningen av förskolorna förändras i vissa fall och utgångspunkten är att varje område ska bestå av två förskolor.

- Målet med förändringen är att åstadkomma ett gott pedagogiskt ledarskap, ökad likvärdighet, och en ekonomiskt hållbar organisation. Det har varit viktigt att lyfta förskolan som ett eget verksamhetsområde för att få en tydlighet i organisationen och öka fokus på förskolan, berättar Elisabet Schultz.

Nya förskoleområden

Dagens åtta förskoleområden kommer från den första januari bli elva enheter. Samtliga nuvarande biträdande förskolechefer får ett nytt uppdrag som förskolechef i den nya organisationen, men i vissa fall förändras vilka förskolor de ansvarar för. För två enheter har chefer rekryterats externt.

Den nya organisationen bygger bland annat på geografisk närhet och befolkningsprognoser, men också på aspekter som antalet barn och antalet anställda, allt för att skapa mer likvärdiga områden.

-Vi vet att kommunen vi behöver fler förskoleplatser i framtiden, vilket nu finns med i planerna. Det viktiga är att förskolorna får likvärdiga förutsättningar att skapa en god pedagogisk verksamhet för varje barn, och det blir den nya organisationen en bra grund för. Man måste också komma ihåg att det är hur vi arbetar vidare med detta tillsammans som avgör hur långt vi når i slutändan, säger Elisabet Schultz.

Områden, förskolor och förskolechefer från 1 januari 2016

Område

Förskolor

Förskolechef

Centrum Pusslet, Gunghästen Anna Papakonstantinou (tillträder 11/1)
(Yvonne Haldrup tf förskolechef)
Hanviken/Kumla Skrindan, Kumla Josefine Svensson
Lindalen Teddybjörnen, Speldosan Maha Idris de Freene
Krusboda/Dalen Ballongen, Dalstugan Marja-Liisa Norberg (tillträder senast 1/4)
(Christina Hellgren tf på Ballongen,
Helene Jonsson tf på Dalstugan)
Västra Farmarstigen Bergfoten, Njupkärr Anetta Tvinghagen
Östra Farmarstigen Farmarstugan, Kardemumman Päivi Derko
Nyboda/Granängsringen Ringen, Loket Inger Palmér
Norra centrum Båten, Sagan Yvonne Haldrup
Tyresö strand Strandpärlan, Slottsvillan Christel Jonsson
Öringe/Rotvik Cassiopeja, Rotvik Ulrika Månsson
Sofieberg/Fornudden Sofieberg, Fornudden Elizabeth Lundberg

Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2015-12-18