Tyck till om tyreso.se

Ökat fokus på förskolorna

Publicerad den: 2015-10-06

Ökat fokus på kommunens förskoleverksamhet är målet när grundskolans och förskolans organisation separeras från 1 januari 2016.

Från och med 2016 kommer förskolan blir en helt egen verksamhet med en verksamhetschef samt förskolechefer för respektive enhet.

Elisabet Schultz

Elisabet Schultz,
verksamhetschef
förskola

- Exakt hur förskoleenheterna ska se ut är inte klart, men det kommer bli förändring i områdesindelningen, berättar Elisabet Schultz, nytillträdd verksamhetschef för förskolorna.

Elisabet Schultz har under ett par veckors tid besökt alla 22 kommunala förskolor, för att se till att varje förskolas specifika behov tas med i arbetet framåt. I november månad ska analysarbetet resultera i ett organisationsförslag för förskolornas enheter. Arbetet utgår från ökad likvärdighet, pedagogiskt ledarskap och ekonomisk hållbarhet.

I de flesta förskoleenheter kommer förändringarna vara små och inte märkas direkt av barn och vårdnadshavare. På några enheter blir det delning eller hopslagning av områden och en ny förskolechef tillsätts.

– I slutändan handlar det om att skapa en större likvärdighet och en ännu bättre verksamhet för Tyresös barn. Jag är övertygad om att våra barn och vårdnadshavare kommer märka det framöver, avslutar Elisabet Schultz.

 

Barn på förskolan SaganBarn på förskolan Sagan

 

Någon gång under senhösten kommer organisationspusslet vara klart. Då kommer mer information om hur respektive förskola påverkas gå ut till vårdnadshavarna.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2015-10-23