Tyck till om tyreso.se

Hur ska trafiksituationen kring Stimmet lösas?

 

Frågor och svar

  • Vi är fullt medvetna om att trafiksituationen inte är bra idag och just nu görs en utredning där vi tittar på olika alternativ för att skapa en så bra trafikmiljö som möjligt runt skolan. Detta är ett arbete med många olika parametrar där det troligtvis inte finns någon enskild åtgärd som löser hela trafiksituationen.


Högermeny