Tyck till om tyreso.se

Ny förskola på Stimmets skolgård

Publicerad den: 2016-10-14

En ny tillfällig förskola kommer placeras på delar av Stimmets skolas fotbollsplan. Förskolan, med plats för fyra avdelningar, kommer att öppnas i februari 2017.

Behovet av förskoleplatser i kommunen är stort och det är svårt att hitta tomtmark som ligger centralt och passar för en förskola. Stimmets skola har en stor fotbollsplan och det är lätt att ställa upp tillfälliga paviljonger där. Planen är att förskolan ska vara tillfällig tills dess att det byggts nya förskolor i centrala Tyresö. I dagsläget beräknas det till cirka fem år.

För Stimmets skola innebär detta att skolans fotbollsplan blir mindre än idag. Det förväntas också bli mer trafik runt skolan, och vi tittar på olika lösningar för hur trafikproblemet kan förebyggas för att skapa en så bra trafiksituation som möjligt runt skolan.

När bygglovet är beviljat kommer markarbetet att starta. Den nya förskolan förväntas vara klar i februari 2017.

Här har vi samlat svaren på frågor kring den nya förskolan på Stimmets fotbollsplan.

Har du förslag på var vi kan placera en förskola? 

Du som Tyresöbo får gärna komma med idéer och förslag på kommunens verksamhet, till exempel förslag på bra placering av nya förskolor. Använd dig av kommunens synpunktshantering


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-10-14

Högermeny