Tyck till om tyreso.se

Mindre barngrupper ger mer inflytande

Publicerad den: 2016-09-19

Sedan mitten av augusti har många av barnen på Pusslets förskola fått nya kompisar i sin egen ålder, samtidigt som antalet barn i grupperna har minskat. Drygt fem miljoner i statsbidrag har gjort det möjligt.

Barn på förskolan PussletPå Pusslets förskola har man nu kunnat göra verklighet av den önskan som fanns att skapa en förskola mer anpassad utifrån barnens behov.
Foto: Ryno Quantz 

Anna Papakonstantinou, förskolechef för Centrums förskolor, hade redan tidigt i våras börjat planera för en omorganisation på förskolan Pusslet. Målet var att öka den pedagogiska kvaliteten genom mindre, åldersindelade barngrupper. När möjligheten att söka statsbidrag för att minska storleken på barngrupperna dök upp, passade det hennes vision som handen i handsken.

Anna Papakonstantinou, chef för Centrums förskolorAnna Papakonstantinou
Foto: Ryno Quantz 
 

– Jag såg statsbidraget som en chans att genomföra det vi redan hade pratat om på förskolan. Med hjälp av statsbidraget har vi kunnat anpassa lokalerna och här har även förutsättningarna funnits för att anställa fler pedagoger. Nu har vi skapat fyra avdelningar istället för tre, men med samma antal barn på förskolan.

Tolv förskolor delar på 5 miljoner

Tolv av kommunens förskolor har i år beviljats statsbidrag på totalt 5,3 miljoner kronor för att skapa mindre barngrupper. Åtgärderna varierar från förskola till förskola, beroende på till exempel lokalernas behov och möjligheter. Centrums förskoleenhet, som består av Pusslet och Gunghästen, är bland de första som genomfört åtgärderna fullt ut.

Mindre grupper och åldersindelning

På Pusslet har man nu kunnat göra verklighet av den önskan som fanns att skapa en förskola mer anpassad utifrån barnens behov. Istället för att som förut ha barn från ett till fem år blandat på tre avdelningar med 20 till 21 barn i varje, har nu Anna Papakonstantinou tillsammans med pedagogerna skapat mindre åldersindelade grupper. På två avdelningar om 13 respektive 14 barn går nu barn i åldrarna ett till tre år. I gruppen för tre- och fyraåringar går 14 barn och i storbarnsgruppen finns det 21 barn. De nya avdelningarna har varit igång i en knapp månad.

Flicka på förskolan PussletMed hjälp av åldersindelade grupper har barnen fått mer inflytande över det pedagogiska materialet och är mer delaktiga.
Foto: Ryno Quantz

Anna Papakonstantinou kan redan nu se ett ökat lugn i barngrupperna.
- De yngre barnen har mindre grupper nu, vilket ger mer tid för interaktion mellan pedagoger och barn. De behöver få komma upp i knät en stund ibland, det finns det möjlighet till nu. Vinsten för de äldre barnen är framförallt att miljöerna har anpassats till deras behov. Förut stod små pärlor, spel och saxar på höga hyllor för att inte de små barnen skulle nå det. Nu har barnen mer inflytande över det pedagogiska materialet och de är mer delaktiga i hur deras dag ser ut. Pedagogerna kan gå på djupet med olika teman, vilket inte var möjligt på samma sätt förut, säger hon.

Positiva pedagoger

Förskolläraren Lotta Öberg menar att förändringen även påverkar pedagogerna positivt.
– Vi har bytt arbetslag och kommer göra det oftare i framtiden. Det är en positiv utmaning som gör att man hittar nya sidor hos sig själv och får utvecklas. Det är också stor skillnad på att ha 14 barn mot 21. Det är lättare att anpassa lekmiljön till barnens ålder och det är lättare att fånga deras intressen.
- För min del har det bästa varit att vi har fått åldersindelade grupper, och det känns att barnen får rätt stimulans nu, säger Karin Andersson, förskollärare i storbarnsgruppen.

Ökat barninflytande

Även på enhetens andra förskola, Gunghästen, har man lyckats skapa ytterligare en avdelning och därmed mindre barngrupper. Övergången till den nya organisationen har gått mycket smidigare än Anna Papakonstantinou trodde, tack vare personalen på de båda förskolorna.
- Alla har deltagit i processen med stor entusiasm. Jag tror att de känner att de kan bli mer professionella i sitt uppdrag. De kan bygga mer stabila relationer med barnen och interagera med dem på annat sätt. Alla vinner på denna förändring, och barnens inflytande och delaktighet har ökat, säger hon.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-06-22

Högermeny