Tyck till om tyreso.se

Marginellt lägre resultat för niorna 2015/2016

Publicerad den: 2016-09-29

Resultaten för elever som gick ut nian i Tyresö var i år något lägre än toppnoteringen från 2015, men meritvärdet ökar. Barn- och utbildningsförvaltningen satsar på att stötta grundskolorna i analysen för att hitta rätt utvecklingsområden och åtgärder.

Den 29 september offentliggjorde Skolverket sin statistik över slutresultaten för samtliga elever som gick ut årskurs 9 i juni 2016. Tyresös sammanlagda elevresultat (meritvärde, gymnasiebehörighet och andel elever som uppnått målen i alla ämnen) hade en rekordnotering 2015, men backar nu något. Om beräkningen görs exklusive nyinvandrade elever är förändringen marginell.

Johan AhlkvistJohan Ahlkvist, verksamhetschef grundskolan  
   

- Om vi tittar några år tillbaka i tiden kan vi se att vi håller oss på jämförelsevis hög resultatnivå över tid. Det är främst tack vare våra skickliga lärares insatser i undervisningen. Men vi måste se till att förutsättningarna för att bedriva framgångsrik undervisning utvecklas och blir ännu bättre framöver. Det är ett av våra stora fokusområden nu, säger Johan Ahlkvist, verksamhetschef för grundskolan.

Nyanlända elevers resultat påverkar

Under läsåret 2015/2016 ökade andelen nyinvandrade eleverna. Flera av dessa elever anlände dessutom under senare delen av grundskolan, vilket påverkar resultaten. I graferna nedan redovisas resultaten både med och utan nyinvandrade elever. Skolverkets definition på nyinvandrade elever är elever som gått i svensk skola i mindre än fyra år. Elever som saknar svenskt personnummer är för första gången inte medtagna i Skolverkets statistik.

Genomsnittligt meritvärde

Meritvärde Tyresös kommunala grundskolor 15/16Källa: Skolverket 

Andelen elever som uppnått målen i alla ämnen

andel elever som uppnått målen i alla ämnen 15716Källa: Skolverket

 

Andel elever som är behöriga till gymnasiet

andel elever behöriga till gymnasiet 15/16Källa: Skolverket

Fokus på analys och förbättringsarbete
Johan Ahlkvist, som varit verksamhetschef för grundskolan sedan årsskiftet, har börjat rusta sin organisation för ett mer systematisk kvalitetsarbete. Nu riggas systemen för att kunna leverera djupare statistik, och en utredare vars uppgift bland annat är att stötta skolorna i deras analysarbete har anställts.

- Att få tillgång till statistiken och kunna jämföra oss med andra är viktigt. Men hur vi sedan analyserar resultaten och arbetar med utveckling och åtgärder där det behövs, är minst lika viktigt. Där behöver inte bara våra skolor, utan skolan generellt sett, bli bättre. Vi har påbörjat en resa för att jobba mer systematiskt med förbättringsarbetet och det känns väldigt spännande, säger Johan Ahlkvist.

Uppdrag kring idrott och hälsa

Ett område där resultaten på kommunnivå är sämre för andra året i rad är ämnet idrott och hälsa. Våren 2016 var det totalt 45 elever som inte uppnådde målet om minst godkänt. Barn- och utbildningsnämnden har därför gett förvaltningen i uppdrag att göra en djupare analys av orsakerna till varför resultaten går åt fel håll.
- Idrott och hälsa är ett exempel på ett område där vi behöver borra oss ner i analysen och se till att vi hittar den verkliga orsaken till varför resultaten blir sämre. Vi ska redovisa vår analys för nämnden i oktober. Nästa steg blir att hitta rätt åtgärder, berättar Johan Ahlkvist.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-09-29

Högermeny

Relaterad information