Tyck till om tyreso.se

Läsårsdata för grundskolan

Läsåret 2016/2017

Vårterminen 2017

Eleverna börjar den 10/1 och slutar den 15/6; sommaravslutningsdag. (Observera att vissa skolor har lagt studiedagar i samband med julavslutningen. Detta gör att julavslutningsdagen kan vara olika datum på olika skolor. Kontrollera datumet med din skola.)

Sportlov: vecka 9

Påsklov: vecka 15

Lovdagar: 26/5 samt 5/6

 

Läsåret 2017/2018

Höstterminen 2017

Eleverna börjar den 21/8 och slutar den 21/12; julavslutningsdag

Höstlov: vecka 44

Vårterminen 2018

Eleverna börjar den 8/1 och slutar den 13/6; sommaravslutningsdag

Sportlov: vecka 9

Påsklov: vecka 14

Lovdagar: 30/4 samt 11/5

Så här regleras läsåret och skoldagarna för elever och lärare

Läsårstiderna regleras i Skolförordningen SFS 2011:85 kap 3 § 2.
Elevernas läsår ska börja i augusti och sluta i juni och omfatta minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Högst fem dagar per läsår får läggas ut som kompetensutvecklingsdagar för lärare. Dessa kan förläggas under elevernas läsår vilket innebär att läsåret blir 183 dagar eller i anslutning till läsåret som då komprimeras till 178 dagar.

Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att förlägga kompetensutvecklingsdagarna under läsåret. Rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av dagarna.  Lärarnas reglerade arbetstid omfattar 194 dagar.   


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-04-11

Högermeny