Tyck till om tyreso.se

Grundskolans nya organisation

Publicerad den: 2016-01-13

Från den 1 januari 2016 har den kommunala grundskolan en ny organisation. Utgångspunkten har varit ökad likvärdighet, pedagogiskt ledarskap och en ekonomiskt hållbar organisation.


Johan Ahlkvist

Johan Ahlkvist

I den nya grundskoleorganisationen är grundtanken en skola – en rektor, vilket innebär fler skolenheter än idag.

- Den nya organisationen kommer utgöra grunden för att nå dit vi vill; en ökad likvärdighet mellan våra kommunala grundskolor, större möjligheter för rektorerna att driva ett gott pedagogiskt ledarskap samt en hållbar organisation där vi använder resurserna på ett effektivt sätt. Rent konkret så kommer vi närmare ambitionen om att ha en rektor per skola. Idag har vi flera skolenheter där en rektor är ansvarig för två skolor, vilket är inte helt optimalt när man vill uppnå ett mer närvarande pedagogiskt ledarskap, berättar Johan Ahlkvist, verksamhetschef för grundskolorna i kommunen.

Den nya organisationen har arbetats fram utifrån samtal med samtliga skolledningar, nyckeltal och befolkningsprognoser. Uppdraget att se över lokalförsörjningen för grundskolorna har också spelat in.

En rektor per skola innebär att fler rektorsrekryteringar är på gång under våren. Tidigare fanns nio rektorer, medan det i den nya organisationen finns elva rektorstjänster. Dessutom slutar Helene Wallerstedt som rektor för Krusboda och Dalskolan i januari och Ulla Lidén, rektor på Stimmets och Fårdala skolor, går i pension under våren.

- Jag ser det som en spännande utmaning att rekrytera till dessa tjänster under våren, och ser fram emot att ha alla på plats så småningom. Jag är dock nöjd med de tillfälliga lösningar som vi har tills vidare och är säker på att verksamheten på skolorna kommer fortsätta utvecklas under våren, säger Johan Ahlkvist.

Den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari 2016. 

Grundskolans organisation från 1 januari 2016

Enhet Antal skolor
Fårdala skola
Stimmets skola 1
Hanvikens skola
Krusboda skola, Dalskolan 2
Kumla skola 1
Nyboda skola 1
Bergfotens skola
Njupkärrs skola  1
Strandskolan 1
Fornuddens skola, Sofiebergsskolan
Tyresö skola  1
TOTALT 13 skolor

Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-06-02