Tyck till om tyreso.se

Från Sofiebergsskolan till Fornuddens skola

Publicerad den: 2017-05-26

I höstas beslutades att Sofiebergsskolan från och med höstterminen 2017 är en renodlad F-3-skola. De elever som nu går ut årskurs tre i Sofiebergsskolan bereds plats på Fornuddens skola till hösten.

Omställningen på Sofiebergsskolan innebär att skolan blir en tvåparallellig lågstadieskola och kan ta emot fler elever i förskoleklass, vilket det finns ett stort behov av i området.

Planen just nu är att eleverna från Sofiebergsskolan även i framtiden kommer att gå på Fornuddens skola i mellanstadiet. De båda skolorna tillhör samma rektorsenhet, vilket underlättar övergången. Samtidigt är det alltid det sammanlagda behovet av skolplatser i området som styr var eleverna bereds plats.

- Idag känns det naturligt att erbjuda eleverna från Sofiebergsskolan en plats på Fornuddens skola i mellanstadiet, och enligt våra prognoser så kommer vi kunna göra det ett bra tag framöver. Samtidigt arbetar vi kontinuerligt med att se över vår skolorganisation och förändrar utifrån hur behovet av skolplatser ser ut. Behovsanalysen baseras bland annat på befolkningsprognos och fristående skolors intag. Det betyder att den plan vi har idag kan förändras över tid, säger Monika Larsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-05-26

Högermeny