Tyck till om tyreso.se

Fokus på en giftfri vardag

Publicerad den: 2014-02-20

Många krafter samverkar för att ge oss en giftfri vardag. Och vi kan alla bidra genom mer medvetna inköp. Tyresö kommun har anordnat föräldraföreläsning och konferens på temat och ska inventera alla förskolor.

Barn i förskola med klossarEU har världens strängaste lagstiftning när det gäller kemikalier i leksaker. Foto: Andreas Lindgren

För femte året i rad ordnande Tyresö kommun i februari en miljökonferens för politiker och tjänstemän i de åtta samverkande Södertörnskommunerna. Årets tema var "kemikalier i vår vardag".– Vi vill vara ett föredöme i regionen vad gäller miljömässig omställning, sa Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande, i sitt inledningstal.

Klimatstrategi och energiplan ska under året kompletteras med en kemikaliepolicy. Den föreläsande expertisen – från Miljöstyrningsrådet, Kemikalieinspektion, Naturskyddsföreningen, Stockholms Universitet och Länsstyrelsen – framhöll alla vilken viktig roll kommuner och landsting kan spela genom att ställa miljökrav i sina offentliga upphandlingar.

Stora inköpsvolymer ger mycket konsumentmakt. EU har världens bästa kemikalielagstiftning, men det finns mycket kvar att förbättra och forska kring.

Inbyggda i vår livsstil

Dagen inleddes med att professor Christina Rudén redogjorde för varför kemikaliefrågan är så viktig. Hon gav en rad exempel på kemikalier som gör skada genom att inte brytas ner, genom att ackumuleras i biokedjan eller genom att vara direkt toxiska, allergiframkallande eller hormon­störande.

En del av dessa har vi byggt in i vår livsstil tack vare deras "goda" egenskaper som vattensavstöt­ande, formbara, antibakteriella, temperaturtåliga med mera. Ett exempel som återkom var bis­fenol A som läggs som ett skyddande lager inuti läsk- och konservburkar. Därmed hindrar de metaller att vandra ut i maten, som å andra sidan i stället får små mängder bisfenol i sig. Hur det påverkar oss vet vi inte idag.

Alla förskolor inventeras

Mängden kemikalier i vår vardag ökar, delvis på grund av vår livsstil med stor omsättning på kläder, leksaker och elektronik. Det har exempelvis gått åt 3 kg kemikalier i tillverkning av 1 kg bomullsplagg. Och det säljs 30 kg leksaker per barn och år.

Även om lagstiftningen kring kemikalier i leksaker har stärkts så utsätts de som är viktigast att skydda, barnen, för mycket kemikalier. I samarbete med Naturskyddsföreningen har kommunen beslutat att genomföra en genomgång av leksaker på samtliga förskolor i Tyresö.

Linda Nethercott, är aktiv medlem i Naturskyddsföreningen och har hjälpt sitt barns förskola med en genomgång.

– Rent generellt kan sägas att det man bör se upp med är gamla leksaker, kläder, skärp och liknande som man får av föräldrar. De är inte kontrollerade ur ett kemikalieperspektiv, säger hon. Avlagd elektronikskrot är inte heller bra som leksak, och gamla bildäck som gungor bör också undvikas.

– Bra är att mitt barns förskola inte har så mycket prylar. Deras filosofi är att barnen ska vara ute och leka med det som finns i naturen, säger Linda Nethercott.

Eva Le Mon, biträdande chef på förskolan MP3 i Trollbäcken, säger att miljötänket hos personalen är viktigt. Konservburkar har de ratat sedan länge, miljömärkta rengöringsmedel väljs och nu ska de inta en mer kritisk inställning även till leksaker.


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-10-23