Tyck till om tyreso.se

Drygt 70 nya förskoleplatser under våren

Publicerad den: 2016-02-26

Under våren öppnas fyra nya förskoleavdelningar i Tyresö, och drygt 70 barn som står i kö kommer få en plats. Förhoppningen är att den akuta bristen på förskoleplatser därmed ska vara avhjälpt.

Det är ont om förskoleplatser i Tyresö. Platsbristen beror främst på att barn- och utbildningsförvaltningen ligger efter i lokalplaneringen – befintliga avdelningar är fulla och det fattas befintliga lokaler för att öppna upp fler avdelningar. Förvaltningen har sedan i höstas arbetat intensivt med att få fram lämpliga lösningar, och under våren skapas nu cirka 60 platser fördelat på fyra nya avdelningar i tillfälliga lokaler. Dessutom frigörs 14 platser på Sofiebergs förskola.

Tyresö förskola

En paviljong som står vid Tyresö skola har renoverats under vårvintern och blir Tyresö förskola från och med mitten av april. Förskolan öppnar två avdelningar med plats för cirka 30 barn. Ansvarig förskolechef blir Christel Jonsson.

Kardemummans förskola utökar

En paviljong placeras på förskolan Kardemummans gård och bereder plats för runt 30 barn. Paviljongen beräknas öppna i mitten av maj. Ansvarig förskolechef är Päivi Derko.

Kardemummans förskolaKardemummans förskola utökar med två avdelningar i mitten av maj.

Barn bereds plats Sofiebergs förskola

På Sofiebergs förskola frigörs plats för 14 nya barn i mitten av mars, då en grupp med barn som börjar i förskoleklass till hösten flyttar till en lokal i Sofiebergsskolan. Ansvarig förskolechef är Elizabeth Lundberg.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare informerat vårdnadshavare om att det kan bli svårt att få en förskoleplats under våren, men med planerade lösningar kommer man troligtvis kunna klara att erbjuda alla barn plats inom de lagstadgade fyra månaderna efter ansökan.

Utöver de avdelningar som öppnar under våren planeras för fler paviljonger som kan stå klara till sommaren. Var dessa kommer placeras är ännu under utredning.

Tyresö kommun ser också över hur man ska kunna utöka förskolornas lokaler mer långsiktigt och permanent.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-03-17

Högermeny