Tyck till om tyreso.se

Dalskolan utreds ytterligare

Publicerad den: 2015-12-21

Dalskolan kommer ha intag till årskurs sju i augusti 2016, men skolans framtid ska utredas vidare under året.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag att stoppa intaget till Dalskolan till hösten 2016 återremitterades på barn- och utbildningsnämndens möte den 16 december. Det innebär att Dalskolan är fortsatt valbar för de elever som ska börja i årskurs sju i augusti. Nämnden gav samtidigt förvaltningen i uppdrag att utreda fyra punkter:

1. Är det möjligt att flytta Dalskolan till gymnasiets byggnad? Om det bedöms som möjligt, vilka investeringar krävs? Vad skulle hyres- och driftskostnaden för en grundskola i gymnasiets lokaler bli?

2. Vad är kostnaden för att renovera Dalskolan för att behålla den som grundskola, utöver underhållskostnader på 10 miljoner kronor? Vad har vi för hyres- och driftskostnad på Dalskolan i nuläget och vad skulle det bli efter renovering?

3. Är det möjligt att omvandla Dalskolans lokaler till förskola? Vad skulle kostnaden för detta bli, och hur många förskoleplatser möjliggörs?

4. Var ligger den storleksmässiga brytpunkten för ekonomiskt hållbara skolor och förskolor i Tyresö framöver?

Barn- och utbildningsförvaltningen utreder detta i samband med att man kartlägger alla kommunala skollokaler under året.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-08-26

Högermeny