Tyck till om tyreso.se

Barns rätt på Gunghästen

Publicerad den: 2017-06-20

Olikheter och likheter, vilka rättigheter har jag och vad är en familj? Variationerna på temat barnkonventionen har varit många på Gunghästens förskola under våren. Det gemensamma engagemanget har stärkt både barnen och personalen.

Idén om att ha barnkonventionen som tema föddes när pedagogerna märkte att det bland barnen fanns ett behov av att prata om hur man behandlar varandra och allas lika värde. Under våren har barnens olika intressen fått forma inriktningen på temat. De olika avdelningarna har till exempel arbetat med vilka rättigheter barn har, hur olika vi människor kan vara, hur en familj kan se ut och hur man är en bra kompis.

- Arbetet har varit som en röd tråd för hela förskolan, och både barn och vuxna har varit representerade i det här, berättar pedagogen Jessica Miettinen.
- Barnen på vår avdelning har varit intresserade av att skapa och vi har bland annat skapat karaktärer till ett samhälle, för att barnen skulle arbeta med relationerna bland dem som bor där. Skapandet har sedan mynnat ut i diskussioner om att det är okej att tycka och tänka olika, att det finns rättigheter och vad barnen har rätt till, fortsätter hon.

Förutom de skilda projektarbetena har barnkonventionen genomsyrat förskolans gemensamma aktiviteter: på skräpplockardagen pratade man om allemansrätten kopplat till barnkonventionen, och vid påsk genomförde man en äggjakt med frågor utifrån barnkonventionen.
- De gemensamma aktiviteterna har sedan gjort att vi skapat känsla av att vi är en förskola och det har blivit en ökad delaktighet, säger Jessica Miettinen.

Kulturvecka

I februari engagerade sig barn och pedagoger i en kulturvecka med utgångspunkt i alla barns lika värde och rättigheter. Varje avdelning fördjupade sig i en del av världen som fångade barnens intresse. De lärde sig om olika miljöer och byggnader, musik, språk, mat och filmer kopplade till kulturen i den delen av världen. Hur ser en förskola ut i Afrika? Barnen fick dela med sig av sina nyvunna kunskaper till de andra barngrupperna. Mycket uppskattat var att det varje dag under veckans serverades mat från respektive världsdelar.
- Det var ett stort engagemang, även från föräldrarna. De lånade ut klädesdräkter och spel och det blev en väldigt kul och bra upplevelse. Vi räknar med att detta blir en återkommande tradition, berättar pedagogen Monika Bjulemark.

Nya tankar

Arbetet med barnkonventionen har gett tydliga resultat i hur barnen agerar och värnar om varandra.
- Det är tydligt att barnen nu tar mer hänsyn till varandra och att de gärna hjälper sina kamrater som behöver hjälp. De tar hand om varandra och det är väldigt roligt att se! säger Monika Bjulemark.

- Bäst är det när man ser att värderingarna kommer naturligt i praktiken; att de håller i handen, hjälper varandra när de ramlar. Det är saker som finns inne i varje barn och som kan plockas fram. Vi har möjlighet att påverka att de blir bra vuxna, säger pedagogen Anneli Antunes.

Fortsättning följer

På Gunghästen kommer man fortsätta att arbeta med barnkonventionen under hösten.
- Det här arbetet har satt igång tankar hos barnen som de inte har haft tidigare. Temat är kosmopolitiskt, och vi är med och sätter grunden för att barnen ska bli världsmedborgare, menar förskolechef Anna Papakonstantinou.

Det märks att arbetet varit betydelsefullt även för pedagogerna på förskolan.
- Det har skapat en glädje i arbetet! avslutar pedagogen Mia Hindersson.

Barnkonventionen på Gunghästens förskola

Barnen berättar gärna om sina rättigheter, vad man får och inte får göra. Och hur viktigt det är att vara en bra kompis.

- Man får inte slänga plåster i toaletten!
- Man får inte plocka blåsippor!
- Man får plocka vitsippor!
- Man får duscha varje dag om man vill!
- Man får äta mat, det är bra för kroppen.
- Man får kärlek av sin pappa och mamma.
- Om någon hjälper mig med en sak som jag inte kan göra, så blir jag glad.
- När man går i skolan kan man bli blyg, men om man har en kompis där så blir man glad igen.

Arbete med barnkonventionen på GunghästenSuperhjälten Bamse fångade de små barnens intresse, och för dem har våren kretsat kring Bamse och hans vänner. Varför är Bamse en bra kompis? Vilka olikheter och likheter finns det bland vännerna och familjerna i Bamses värld? Bamse har bland annat hälsat på i teaterform och följt med på skogspromenad.

Barnkonventenionen på Gunghästens förskolaDiskussioner kring barnens rätt till sina egna tankar och känslor blev till fina böcker.

Barnkonventenionen på Gunghästens förskolaDe yngsta barnen har tillverkat egna strumpkompisar som har använts på olika sätt för att lära och upptäcka kring värdegrund, relationer och känslor.

Barnkonventionen på Gunghästens förskolaStrumpkompisar på rad!

Arbete med barnkonventionen på GunghästenNågra av de större barnen har arbetat med familjen som begrepp. Hur kan en familj se ut? Vad betyder en familj? Hur ser din familj ut, och hur ser en familj ut i andra delar av världen? Barnens intresse för skapande kombinerades med temat, och bland annat växte dessa familjefigurer fram.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-06-20

Högermeny