Tyck till om tyreso.se

Att lära genom podcasts

Publicerad den: 2016-04-21

Med samtalet som utgångspunkt för lärandet använder två lärare på Nyboda skola inspelade samtal, så kallade podcasts, i undervisningen. Ökad motivation, färdigheter i samtalsteknik och ett mer inkluderande inlärningssätt är några fördelar.

Markys Nyman Kia SennerydMarkys Nyman och Kia Senneryd
på Nyboda skola

Det hela började med att Kia Senneryd, specialpedagog på Nyboda skola, började lyssna på podcasts på fritiden. Hon tipsade Markus Nyman, svenska- och SO-lärare, och sedan var planeringen igång.
- Vi tror båda mycket på samtal, berättar Markus Nyman. Och vi började fundera på hur vi kunde vi låta eleverna prova det här. Vi stämde av mot kursplanen och insåg att podcasts kan vara ett sätt att hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen.

Samtalsteknik och publicering

Kia Senneryd och Markus Nyman mjukstartade med att låta elever i årskurs åtta lyssna på olika podcasts och bekanta sig med de tekniska hjälpmedlen. Sedan övade de på samtalstekniker och fick instruktioner och tips kring hur man till exempel inleder och avslutar en podcast. Slutligen fick de i uppdrag att i grupp spela in samtal kring ett givet tema.

Ökad motivation

Markus Nyman och Kia Senneryd upplever att det hos många elever finns ett mindre motstånd till podcastens format, att använda talet, jämfört med att skriva.
- Idag är det kanske mer självklart att synas och höras än var det var tidigare. Färre elever läser också längre texter idag, vilket vi tror kan vara en av anledningarna till att det finns ett större motstånd till att skriva, berättar de.

För många elever är det just samtalet som blir lösningen på hur väl de tar till sig ett ämne. Och de har sett väldigt konkreta resultat av sitt arbete, bland annat visar utvärderingar att det nya arbetssättet har ökat motivationen bland eleverna och höjt kunskapsnivån.
- De gjorde otroligt bra ifrån sig på den muntliga delen av nationella provet, berättar Markus Nyman. Vi har dessutom fått kommentarer som att "Jag behövde inte göra läxan den dagen, för jag hade redan lärt mig allt under lektionen".

Kia Senneryd pekar på att det varit en ögonöppnare för många lärare.
- Fler av oss lärare har fått upp ögonen för att eleverna KAN, när de får visa sin kunskap på ett annat sätt. Det blir en aha-upplevelse. De kan uttrycka sig, lär sig att lyssna på andra och att ställa följdfrågor.

- Fler elever hittar energi och glädje i att arbeta med uppgifterna. Vi kan stärka de elever som har dåligt självförtroende, och när de märker att de klarar detta så kan de våga ta sig an även skrivna uppgifter på ett annat sätt, tycker Markus Nyman.

Naturlig del av undervisningen

Kia Senneryd och Markus Nyman understryker att arbetet med podcasts inte ersätter skrivandet i skolan, men menar att det ger de elever som har svårt för att skriva en möjlighet att visa att de har förstått, och att de kan föra resonemang. De eleverna kanske annars faller på att det är svårt att stava eller att disponera en text. Genom att de klarar att samtala kring ämnet blir de också själva medvetna om att de faktiskt kan.
- Eleverna får också konkret feedback på det de gör, och vet att vi har lyssnat på dem. Jag tror att de inspelade poddarna blir förstärkande och bekräftande, säger Kia Senneryd.

För att formatet ska fungera optimalt krävs att eleverna känner sig trygga i gruppen. Det är viktigt att de samarbetar, att atmosfären är tillåtande och att ingen känner sig ensam och utlämnad. Efter en testperiod, där både lärare och elever fått prova sig fram, har podcasts nu blivit en naturlig del i undervisningen för både Kia Senneryd, Markys Nyman och deras elever.
- Vi har kommit till en punkt där det är ett redovisningssätt som alla andra. Vissa väljer det ofta, andra ibland, berättar de.

Elever sprider vidare

Att jobba med podcasts är ett arbetssätt som nu sprids vidare på skolan. Julia Salheim Henriksson, Hanna Hellstrand, Tova Olofsson och Nanna Greman i klass 9g är några av dem som var med när arbetet med podcasts inleddes. Tillsammans har de nyligen besökt en klass i årskurs sju för att berätta om sina erfarenheter och introducera dem till att använda sig av podcasts, något som verkligen uppskattades.
- Det var nervöst, men gick jättebra, säger Nanna Greman. Vi fick känna oss lite som experter, vilket var kul.
Men hur tycker de själva det är att använda sig av podcasts?
- Det är bra, vi brukar få använda oss av podcasts som ett alternativ när vi ska redovisa något i nästan alla ämnen, berättar Hanna Hellstrand.
- Vissa är bättre på att prata än att skriva, det gör att det blir mer rättvist för alla, fyller Julia Salheim Henriksson i.
Eleverna är enade om att arbetssättet utvecklar deras samtalsteknik.
- Vi har bland annat lärt oss att fördela ordet under ett samtal, berättar Julia Salheim Henriksson.
Hur skiljer sig podcasten åt från mer traditionella sätt att redovisa?
- Det är mycket roligare och lättare, berättar Tova Olofsson. Man behöver bara anteckna innan. Om man till exempel ska redovisa med en Powerpoint (bildspel, redaktörens anmärkning), så är risken att man spenderar mycket tid på att pilla med den, istället för på innehållet. I en podcast är innehållet det viktigaste.
- Och man lär sig mycket av att prata med andra, och få andra perspektiv, säger Julia Salheim Henriksson.

Elever Nyboda skola

Nanna Greman, Tova Olofsson och Julia Salheim Henriksson är vana vid att spela in sina samtal. 
   

 

Utvecklingsartikel

Ett sätt för Kia Senneryd och Markus Nyman att reflektera lite djupare kring podcasts och att sprida sina erfarenheter har varit att parallellt med att testa det nya arbetssättet skriva en så kallad utvecklingsartikel i ämnet. Att använda podcasts i undervisningen går nämligen hand i hand med Ifous, det forskningsprojekt om inkluderande lärmiljöer som kommunens alla skolor deltog i fram till hösten 2015.
- När vi fick möjligheten att skriva en utvecklingsartikel funderade vi först kring samtalets betydelse för lärandet. Sedan drog vi igång det här med podcasts och såg att elever som har läs- och skrivsvårigheter uttryckte att det här passade även dem, och att de inte fastnade i hinder utan kunde nå samma goda resultat som andra, berättar Kia Senneryd.

Deras utvecklingsartikel har fått ett gott mottagande och de har presenterat sitt arbete i olika sammanhang tillsammans med forskningsprojektet Ifous.
- Många tycker det är väldigt intressant när man pratat om det. De blir inspirerade och glada, avslutar Markus Nyman.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-07-13

Högermeny

Vad är en podcast?

Vad är en podcast?

Podcast (ibland används ordet poddradio eller poddsändning på svenska) är ett enkelt sätt att distribuera ljudfiler på webben. Innehållet på ljudfilerna varierar, men är ofta ett inspelat och delvis planerat samtal som kretsar kring ett givet tema.