Tyck till om tyreso.se

Återkoppling nyckeln till lärande

Publicerad den: 2015-08-25

Några dagar innan skolstarten fylldes gymnasiets aula två gånger om när Tyresös lärare samlades för att fira elevernas höjda resultat och få inspiration inför kommande läsår.

James Nottingham, pedagog, skolledare och föreläsare från England, talade om vad som är mest effektivt för att öka elevernas lärande. Han lyfte fram lärarnas betydelse för kunskapsutvecklingen och menade att 90 procent av det lärarna gör är rätt och ökar elevernas kunskaper. Om skolan metodiskt fokuserar på att göra mer av det som ger bäst resultat, så kommer elevernas lärande att öka.

James NottinghamJames Nottingham talade engagerat om vad som får eleverna att läsa sig mer. 
 

Vikten av feedback

Forskningen visar att det som ger i särklass bäst effekt för elevernas lärande är deras förmåga att ge sig själva och varandra feedback (återkoppling), något som flera skolor i Tyresö redan påbörjat ett systematiskt arbete med.
- Det var inte så att han kom med något nytt utan han bara förtydligade det man läst och pratat om en tid nu. Framförallt gav det bränsle åt de förbättringar som vi planerar att genomföra, som tillexempel elevledda utvecklingssamtal och kamratbedömning, säger Katharina Sparrwardt, lärare på Njupkärrs skola.

Enligt Nottingham är det avgörande att den feedback som ges är framåtsyftande och svarar på tre frågor:
1. Vad försöker jag uppnå?
2. Vad har jag uppnått så här långt?
3. Vad är nästa steg?

Lärarnas uppgift är se till att eleverna har möjlighet att ge sig själva och andra feedback. De behöver vara tydliga med vad som är målet för lärandet och ge eleverna utrymme att ge feedback. Men lärarna behöver också förse eleverna med färdigheten att från tidig ålder kunna utvärdera sig själv och fundera på hur de ska nästa steg för att utvecklas. Då läggs en god grund för lärande genom hela skolgången.

Målet är utveckling

James Nottingham anser att skolan generellt sett fokuserar för mycket på betyg och resultat, och för lite på utveckling.
- Det är utveckling som är målet. Om en elev har höga resultat men inte utvecklas är det något i undervisningen som inte fungerar. Däremot visar en elev med låga resultat men med en brant utvecklingskurva att undervisningen är framgångsrik, menar han.

Nottingham betonade vikten av utveckling genom att jämföra lärarens roll med en tränare i ett idrottslag. Att efter genomförd tävling (prov) dela ut medaljer (betyg) och sedan tala om vad som kan förbättras till nästa gång, är mycket mindre framgångsrikt än att kontinuerligt återkoppla under träningarna och på så sätt ge möjlighet till förbättring innan tävlingen.
- Att ge feedback i efterhand är galenskap! Det tjänar inte eleverna på. Poängen med lärandet är att hjälpa eleverna framåt, inte att tala om för dem i efterhand vad de kunde gjort bättre, sa Nottingham.

Baserat på forskning

Nottinghams budskap bygger till stora delar på utbildningsforskaren John Hatties studie Visible Learning – världens största forskningsöversikt om vad som påverkar elevers studieresultat. Resultaten från över 60 000 studier har sammanställts och James Nottingham har skrivit flera böcker som bygger på dessa studier.

Engagerade lärare

Att Nottinghams föreläsning engagerade lärarna var tydligt. Han bad vid ett flertal tillfällen åhörarna diskutera ett påstående två och två. Det höga sorlet som uppstod visade på ett stor engagemang i publiken.
- Efter föreläsningen hade jag en väldigt positiv känsla, inte minst efter påminnelsen om att forskningsresultaten visar att minst 90 procent av det vi redan gör inom skolundervisningen fungerar. I kombination med förtydligande av Hatties resultat blir man extremt sugen på att göra rätt saker inom de tydliga förbättringsområdena, sa Maria Berenmark, lärare på Bergfotens skola.

- Vi har väldigt skickliga lärare och elevernas resultat har utvecklats positivt under en följd av år. Syftet med föreläsningen var att låta samtliga lärare ta del av samma budskap från en av de stora inom skolutveckling. Genom fokus på det vi vet bidrar till lärande kan eleverna i Tyresös skolor lyckas ännu bättre med sina studier i framtiden. Föreläsningen var dessutom ett bra sätt att fira att resultaten i grundskolans årskurs nio aldrig varit bättre, berättar Erik Sanner, utvecklingsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen och initiativtagare till föreläsningen. 


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2015-10-23

Högermeny