Tyck till om tyreso.se

”Alla barn i Tyresö ska vara trygga”

Publicerad den: 2017-11-21

Barns trygghet står högt på agendan för Tyresö kommuns förskolor och skolor. De nya gemensamma riktlinjerna "Trygga barn i Tyresö" tydliggör för vårdnadshavare, elever och personal vad det är som gäller.

Flicka mot himmel

- Barns trygghet ingår i förskolans och skolans uppdrag, och det är något som vi ständigt arbetar med utifrån skollag och läroplan. Syftet med de nya gemensamma riktlinjerna är att det ska vara tydligt för alla som arbetar hos oss eller har sina barn i vår verksamhet vad det är som gäller. Alla barn i Tyresö ska vara trygga, säger förskolans verksamhetschef Elisabet Schultz.

Alla som arbetar i Tyresös förskolor och grundskolor ska följa riktlinjerna.

."Vi som arbetar i Tyresö kommun ska tillsammans se till att barn och elever i vår verksamhet är trygga och att vi vuxna reagerar och agerar om något inte står rätt till '...' Vi är inte rädda för att göra en orosanmälan – vi är rädda om barnets/elevens säkerhet."

Utdrag ur Trygga barn i Tyresö – Riktlinjer för tidig upptäck av utsatta barn/elever.

De nya riktlinjerna förankras i kommunens förskolor och grundskolor under hösten. I början av 2018 kommer dessutom all personal ges möjlighet att delta i föreläsningen "Stopp min kropp", som utgår från Rädda barnens material kring hur man lär barn att sätta gränser kring sin egen kropp.

Trygga barn i Tyresö - riktlinjer för tidig upptäckt av utsatta barn/elever (pdf)


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-11-21

Högermeny