Tyck till om tyreso.se

12,5 miljoner till Tyresös lärare

Publicerad den: 2016-06-09

I regeringens satsning på höjda lärarlöner har Tyresö kommun tilldelats 12,5 miljoner kronor. Pengarna kommer att fördelas som en extra löneökning för de cirka 30 procent av lärarkåren som presterar bäst.

Totalt satsar regeringen 3 miljarder kronor som fördelas till kommunerna utifrån antal elever hos huvudmannen (kommun eller fristående utbildningsanordnare). Syftet med satsningen är att ge särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger högre lön. Regeringen tror att löneökningen ska bidra till att undervisningen utvecklas och resultaten förbättras.

Tyresö kommun har tilldelats 12,5 miljoner kronor, vilket kommer räcka till en löneökning för cirka 250 lärare i grundskola och gymnasium, förskollärare och fritidspedagoger. Satsningen riktar sig främst till lärare i grund- och gymnasieskola och högst tio procent av pengarna kan gå till förskollärare och fritidspedagoger. Det är huvudmannen som bestämmer vem som kan få del av pengarna.

- Detta ger oss en fin möjlighet att öka lönen för våra duktiga lärare. Vi kommer att använda oss av en gemensam bedömningsmatris inom kommunen och rektorerna och förskolecheferna har fått i uppdrag att föreslå vilka av deras medarbetare som ska få en löneökning samt hur mycket. Sedan kan vi på kommunnivå se till att bedömningen blir så likvärdig som möjligt, berättar Johan Ahlkvist, verksamhetschef för grundskolan.

Tydliga riktlinjer

De nationella riktlinjerna för vem som ska få ta del av lärarlönelyftet är tydliga – man ska vara legitimerad och tillsvidareanställd lärare, förskollärare eller fritidspedagog. Dessutom måste minst ett av fyra kriterier vara uppfyllt:
Läraren har
1. Tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
2. Med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen förbättrat undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt.
3. Tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och kollegor som är nya i yrket eller tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller övergripande ämnesområden.
4. Tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisnings situationer.

Individuell löneökning

Vilka lärare som får löneökning baseras på varje lärares prestation utifrån den gemensamma bedömningsmatrisen som utgår från de fyra kriterierna.

Snittet för löneökningen i kommunen ska enlig riktlinjerna vara mellan 2500 och 3500 kronor. Detta betyder att löneökningen är individuell och kan variera för individen, någon kan få 1000 kronor och någon annan 5000 kronor. Nyanställda kan inte ta del av pengarna.

- Tanken med pengarna är att vi ska kunna premiera goda insatser över tid och att lönespridningen ska öka, säger Johan Ahlkvist.

Tyresö kommun har beslutat att lönejusteringarna i lärarlönelyftet kommer att läggas som en del i grundlönen och därmed bli permanenta löneförhöjningar.

Senast den 30 september ska det vara klart vilka som får ta del av löneökningen.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-09-12