Tyck till om tyreso.se

Synpunkter på förskola och skola

Dina synpunkter är viktiga för oss. Har du synpunkter på ditt barns förskola eller skola ska du i första hand framföra dessa till personalen och/eller ansvarig chef. Gäller din synpunkt en enskild personal/pedagog framförs den till berörd chef.

Enligt den nya skollagen måste alla huvudmän för förskola skola ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål. Via E-tjänstportalen kan du lämna synpunkter på kommunala skolor, förskolor samt fritidsgårdsverksamhet.
 

Fristående förskolor och skolor är sina egna huvudmän och ska enligt skollagen ha egna rutiner för synpunkts- och klagomålshantering. Vänligen vänd dig till den verksamhet det gäller för mer information.

Kommunen har dock, enligt skollagen, tillsynsansvar för de fristående förskolorna. Informationen nedan gäller därför såväl kommunala skolor, som kommunala och fristående förskolor.

Vi är extra måna om att du meddelar oss dina synpunkter om:

  • du framfört dina synpunkter till personal och/eller berörd rektor/förskolechef men utan att problemet åtgärdats eller utan att en konstruktiv dialog kunnat föras,
  • de synpunkter du har kräver en grundligare utredning på enheten eller centralt på förvaltningsnivå.

Hur gör jag?

Lämna dina synpunkter i ett webbformulär, se länk nedan. Välj sedan den verksamhet som du har synpunkter på. Fyll i formuläret och skicka. Din synpunkt registreras i vårt system och du får ett ärendenummer. Beskriv din synpunkt så kort som möjligt. Du kan bifoga bilder eller dokument med en längre beskrivning.

Länk till synpunkter och felanmälan

Vad händer sedan?

Beroende på synpunktens art så görs en bedömning om ärendet ska skickas vidare direkt till berörd verksamhet, eller om det finns behov av att en utredning görs centralt på barn- och utbildningsförvaltningen. Du får även en återkoppling på ärendet och dina synpunkter kommer att vidarebefordras till den berörda förskolan eller skolan. Där kommer ledningen och personalen att ta upp synpunkten till diskussion och se över vad som kan förbättras.

Alla synpunkter som kommer in till barn- och utbildningsförvaltningen används även i det övergripande arbetet med utvärdering och utveckling av våra verksamheter. Synpunktshantering är ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete och en av flera utgångspunkter när vi tar fram mål och åtgärder för kommande verksamhetsår. 

Här kan du läsa mer om kommunens rutiner för hantering av synpunkter


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-08-10

Högermeny