Tyck till om tyreso.se

Var kan nya skolor komma att byggas?

 

Frågor och svar

  • Var kan nya skolor komma att byggas?

    Kommunstyrelsen gav den 9 december 2014 kommundirektören i uppdrag att genomföra en exploateringsstudie kring var nya skolor kan byggas.

    Den 21 januari 2015 gav barn- och utbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda byggandet av en ny skola samt förskola i västra Trollbäcken (Fornudden). Skolan är tänkt att rymma cirka 700 elever i årskurs F-9. Förskolan är tänkt att ha plats för 120 barn. Under perioden 26 maj – 10 augusti 2015 hölls samråd för detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden. Skolan i Trollbäcken kan invigas tidigast 2021. All information om planerna för den nya skolan hittar du här.

    Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar just nu med att ta fram ett förslag till lokalprogram för den nya skolan i Trollbäcken. Ett lokalprogram omfattar till exempel antal arbetslag, antal elever, vilken yta man önskar samt pedagogisk inriktning och arbetssätt.

    Det finns också ett förslag på att bygga en ny modern skola med ändamålsenliga lokaler i centrala Tyresö. Den eventuella byggnationen ligger dock längre fram i tiden och det finns ännu inget uppdrag om att utreda detta förslag.


Högermeny