Tyck till om tyreso.se

Vad kommer att ske när?

 

Frågor och svar

  • Vad kommer att ske när?

    Den tidplan som presenterades i lokalutredningen är en skiss från Sweco med förslag på åtgärder samt i vilken ordning de olika förslagen kan genomföras. Från förvaltningens sida ser vi Swecos tidplan för att genomföra hela eller delar av förslaget som alltför optimistisk.

    Mer information om planerna för en ny skola i Fornudden hittar du här.

    Båtens förskola ska avvecklas i samband med utvecklingen av Norra Tyresö Centrum och kommer ersättas av en ny förskola i närområdet. När avvecklingen respektive nybygget kommer ske är ännu inte beslutat.

    Övriga föreslagna åtgärder utreds vidare.


Högermeny