Tyck till om tyreso.se

Vad kommer att ske när?

 

Frågor och svar

  • Vad kommer att ske när?

    Den tidplan som presenterades i lokalutredningen är en skiss från Sweco med förslag på åtgärder samt i vilken ordning de olika förslagen kan genomföras. Från förvaltningens sida ser vi Swecos tidplan för att genomföra hela eller delar av förslaget som alltför optimistisk.

    I dagsläget utreds förslaget på att bygga en ny skola samt förskola i Trollbäcken. Samråd för detaljplanen hölls 26 maj – 10 augusti 2015. Mer information om planprocessen hittar du här.

    Båtens förskola ska avvecklas i samband med utvecklingen av Norra Tyresö Centrum och kommer ersättas av en ny förskola i närområdet. När avvecklingen respektive nybygget kommer ske är ännu inte beslutat.

    Övriga föreslagna åtgärder utreds vidare.


Högermeny