Tyck till om tyreso.se

Finns det verkligen behov av en F-9-skola för 700 elever i Trollbäcken?

 

Frågor och svar

 • Finns det verkligen behov av en F-9-skola för 700 elever i Trollbäcken?

  Tyresö har behov av fler skolor på grund av befolkningsökningen i kommunen. I Trollbäcken visar befolkningsprognosen en inflyttning av barnfamiljer samtidigt som Fornuddens skollokaler är uttjänta och vi måste därför bygga nytt.

  Elevunderlaget i kommunen kommer alltid skifta över tid. När vi bygger en ny skola måste vi tänka långsiktigt och planera för flexibla lokaler och en anpassningsbar organisation. Ett exempel kan vara möjligheten att växla från skolverksamhet till förskoleverksamhet i delar av lokalerna. Detta är mycket lättare att uppnå på ett ekonomiskt hållbart sätt i en större skola än på en liten skola.

  Eleverna behov av långsiktighet, kvalitet och kontinuitet i undervisningen. Det har vi bra förutsättningar att skapa i en F-9-skola där pedagogerna kan följa barnens utveckling över tid.

  Kvalitet och långsiktighet handlar också om att ha bra lärare i skolorna. För att kunna rekrytera bra lärare, och få dem att stanna, behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare. Om man har flera små skolor delas ofta lärartjänsterna upp mellan skolorna och lärarna undervisar på flera olika skolenheter, vilket är svårt att rekrytera till. På en F-9-skola för 700 elever kan vi erbjuda hela tjänster i mycket större utsträckning och skapa utrymme för pedagogiskt utbyte lärare emellan, vilket ökar attraktiviteten.

  Vi måste också följa Skollagen (SFS 2010:800) som reglerar och ställer höga krav på behöriga och legitimerade lärare, vilket är mycket svårt att uppnå i en liten skola.


Högermeny