Tyck till om tyreso.se

Skola 2025 – lokalplanering för förskola och skola

Bygga nytt, flytta, utöka eller renovera? Pusslet kring våra förskolors och skolors lokaler består av många bitar och är inte alltid helt lätt att lägga.

Tyresö växer och behovet av platser i förskola och skola ökar. Idag råder det brist på platser i förskola och skola på vissa håll i kommunen, medan alla skolor inte helt kan utnyttja den kapacitet de har. Vi arbetar ständigt med att analysera, utveckla och planera för hur kommunens lokaler ska kunna passa våra förskolor och skolors verksamhet på bästa sätt. 

Kartläggning och planering 

Nya bostadsområden, generationsväxling och etablering av fristående skolor i kommunen ritar ständigt om bilden för hur framtidens skollokaler ska utformas i Tyresö. Just nu bidrar den starka befolkningsökningen till ökade behov, men också en ökad osäkerhet kring behoven i framtiden.

När vi planerar för morgondagens och framtidens förskole- och  skollokaler tar vi bland annat hänsyn till:

 • befolkningsprognoser
 • bostadsbyggande
 • förmodade generationsväxlingar
 • etablering av friskolor och fristående förskolor
 • skollagen
 • nationella och lokala styrdokument och mål för verksamheten
 • attraktiviteten som arbetsgivare

Utredning som underlag
2014 genomfördes en utredning av hur behovet av lokaler för förskola och skola ser ut i olika kommundelar på tio års sikt.

Utgångspunkter för utredningen var att:

 • familjer i alla kommundelar ska få möjlighet att placera sina barn i den förskola och skola de önskar
 • alla tre kommundelar - östra, centrum och Trollbäcken – ska ha skolor för årskurs F-9
 • lokalerna ska vara kostnadseffektiva så att mer pengar kan satsas på pedagogiska resurser
 • lokalerna ska vara ändamålsenliga och uppfylla de krav som skollagen och nya nationella styrdokument ställer (bland annat krav på specialsalar) och för att passa nya pedagogiska och inkluderande arbetssätt

Rapporten ses som en vägledning i arbetet med våra lokaler framöver. Ständiga förändringar i elevunderlag och barnprognoser, samt hänsyn och konsekvenser som inte ingått i utredningsuppdraget, gör dock att många av lösningarna i rapporten inte kommer realiseras eller kommer se lite annorlunda ut än vad som föreslås i rapporten. 

Rapport: Utredning av lokaler. Förskolor och grundskolor i Tyresö kommun.

Vad händer nu?

Ny skola i Trollbäcken
Kommunen planerar för en ny skola i Fornudden i Trollbäcken. All information om utvecklingen av Fornudden har vi samlat på en och samma webbsida: www.tyreso.se/fornudden

Kommunens övriga planer för skol- och förskolelokaler

 • Båtens förskola ska avvecklas i samband med utvecklingen av Norra Tyresö Centrum och planeras att ersättas av en ny förskola i närområdet. När avvecklingen respektive nybygget kommer ske är ännu inte beslutat.
 • Under 2016 skapades 70 nya förskoleplatser med hjälp av bland annat tillfälliga paviljonger. Det planeras för fler paviljonger under 2017, bland annat invigs Stimmets förskola i början av april 2017. 
 • Arbete pågår med att ta fram en långsiktig plan för hur behoven av skol- och förskolelokaler kommer se ut i framtiden och vilka åtgärder som ska genomföras för att täcka behoven och när.

Vanliga frågor och svar om förskolans och grundskolans lokaler

Här finns vanliga frågor och svar 


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-02-24

Högermeny

Fornudden

Fornudden

Plan för Fornudden

Vi bygger ny skola, nytt äldreboende och förbättrar Fornuddsparken.