Tyck till om tyreso.se

Varför placeras den tillfälliga förskolan på Stimmets skolgård?

 

Frågor och svar

  • Vi har idag ont om mark och tomter att placera en tillfällig förskola på och ett flertal andra alternativ har utretts. Vi är också hänvisade till att använda vår egen mark för att få fram lokaler relativt snabbt. Placeringen på Stimmets skolas fotbollsplan är den bästa lösningen ur ett helhetsperspektiv. Stimmets skolas fotbollsplan är en plan mark där det är lätt att ansluta till vatten- och avloppsledningar. Samtidigt som vi planerar för denna förskola arbetar vi vidare med andra alternativ för placering av förskolelokaler, eftersom behovet är större än de 60 platser som förskolan på Stimmets skola kommer rymma.


Högermeny