Tyck till om tyreso.se

Varför behövs det en ny förskola?

 

Frågor och svar

  • Tyresö växer och behovet av platser i förskolan ökar med det. Idag råder det brist på förskoleplatser i hela kommunen, och prognosen är en ökning på cirka 100 barn per år de närmaste åren. Dessutom arbetar vi aktivt för att öka personaltätheten och minska storleken på barngrupperna, vilket barn- och utbildningsnämnden också satsar ytterligare pengar på i budgeten för 2017. Sammantaget ökar behovet av förskolelokaler stort och främst är det bristen på lokaler och mark att bygga på som är det stora problemet. Barn- och utbildningsförvaltningen ligger sedan tidigare efter i planeringen av förskoleplatser men arbetar nu målmedvetet med att analysera, utveckla och planera för hur vi kan skapa lokaler som passar för förskoleverksamhet. 


Högermeny