Tyck till om tyreso.se

Hur ska trafiksituationen kring Stimmet lösas?

 

Frågor och svar

  • Vi är fullt medvetna om att trafiksituationen inte är bra idag och vi har tittat på flera olika alternativ för att skapa en så bra trafikmiljö som möjligt runt skolan. Detta är ett arbete med många olika parametrar där det troligtvis inte finns någon enskild åtgärd som löser hela trafiksituationen. 

    En första åtgärd är att antalet parkeringsplatser runt skolan kommer utökas under våren 2017.


Högermeny