Tyck till om tyreso.se

Har ni inte vetat om behovet av förskoleplatser förrän nu?

 

Frågor och svar

  • Behovet av förskoleplatser har under de senaste två åren varit större än tidigare befolkningsprognoser har visat. Utifrån den stora ökningen har vi haft svårt att vara i fas med behovet av platser i kommunen. Sedan januari 2016 finns det större möjligheter för god planering kring lokalfrågorna och vi arbetar nu mer strategiskt med både skol- och förskolelokaler. Vi kommer dock befinna oss i ett glapp under några år framöver där tillgången på förskolelokaler inte matchar det behov av förskoleplatser som finns i kommunen.


Högermeny