Tyck till om tyreso.se

Elevstödstödjare på Kumla skola

Publicerad den: 2011-06-15

Eleverna på Kumla skola har möjlighet att söka en utbildning för att bli elevstödjare. Målet är att ge eleverna bättre självkännedom så att de kan agera förebilder och bidra till gemenskap och trivsel på skolan.

Utbildningen

På hösten i skolår 8 får elever möjlighet att dela i en 4-5 dagars utbildning, med påbyggnad under tre dagar i skolår 9. Utbildningen bedrivs genom lokalföreningen Hassela Solidaritet Trollbäcken, som samverkat med Kumla skola under många år.

Kursen omfattar bland annat ledarskap, antimobbningsarbete, självkännedom, goda förebilder, arbete mot tobak och alkohol samt gruppdynamik. Målet är att ge de deltagande eleverna bättre självkännedom så att de kan vara bra förebilder och en juste kamrater som tar avstånd från negativa företeelser som mobbning, skolk, förstörelse, tobak och alkohol.

Uppdraget

Efter utbildningen får elevstödjarna arbeta med uppdrag som ökar trivsel och gemenskap, exemelvis att:

  • anordna disco för yngre elever
  • anordna rastverksamhet som skapar trygghet i korridorerna
  • anordna natturnering
  • leda utbildning av yngre elever
  • anordna skidresa
  • delta i träffar för att pejla läget på skolan och hjälpa andra.

Förväntningarna på utbildade elevstödjare är höga. Skolan förväntar sig att elevstödjaren: 

  • är en god förebild för skolans verksamhet, vilket innebär att man visar tydligt avståndstagande mot mobbning, skolk, alkohol och andra droger
  • fungerar som kunskapsspridare kring gällande goda värderingar beträffande mobbning, skolk, alkohol och andra droger
  • kan fungera som stödperson till elever som behöver stöd och hjälp
  • kan bidra till trygghet i korridorerna och motarbeta mobbning.

Elevstödjare även i skolår 4

Från och med innevarande läsår har elever i skolår 4 fått en utbildning där skolans elevstödjare i skolår 8 gjort en insats. Tanken är att goda förebilder ska finnas för de yngre eleverna och skolans fjärdeklassare har tagit sig an uppgiften som ett förtroendeuppdrag.

Uppgiften för en elevstödjare i skolår 4 är att se till att ingen elev lämnas ensam på raster samt vara de vuxnas ögon och öron på platser där elever vistas utan vuxna. En pedagog från fritidshemmet är elevernas handledare och har regelbundna träffar där elevstödjarna får tips och stöd i hur de ska axla sitt viktiga uppdrag.


Publicerad av: ulrica.andersson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2011-08-29

Högermeny

Relaterad information