Tyck till om tyreso.se

Tillsyn och granskning av förskolor och pedagogisk omsorg

I Tyresö kommun granskas samtliga förskolor och pedagogisk omsorg (familjedaghem) regelbundet. Syftet är att bidra till kvalitetssäkring och utveckling av verksamheterna.

Granskningen utförs av en fristående kvalitetsenhet och resulterar i en rapport som beskriver hur verksamheterna når målen i skollag, läroplan och uppfyller kommunens eller egna riktlinjer. Verksamhetsbesök, intervjuer, dokumentgranskning och observationer är metoder som används vid granskning. 

Rapporten lämnas över till barn- och utbildningsförvaltningen, som beslutar om verksamheten behöver vidta åtgärder. Rapporten presenteras för barn- och utbildningsnämnden och publiceras därefter i kommunens jämförelseguide. Länk till jämförelseguiden

Granskning sker även då kommunen på något sätt görs uppmärksam på risker, brister eller missförhållanden.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-07-14

Högermeny