Tyck till om tyreso.se

Systematiskt kvalitetsarbete

Skollagen, som trädde i kraft 1 juli 2011, innehåller ett tydligt krav på ett systematiskt kvalitetsarbete. I och med detta har kravet på kommunal skolplan och kvalitetsredovisning avskaffats.

Varje huvudman, rektor och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat.

Av den nya skollagen framgår också att en viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå är att det bedrivs tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare. 

Enheternas mål följs från och med 2014 upp i respektive förskolas och skolas enhetsplan, där verksamhet och resultat analyseras. Enhetsplanerna hittar du på respektive enhets webbplats.


Publicerad av: Evalena Andrén

Senast uppdaterad: 2016-04-07

Högermeny