Tyck till om tyreso.se

Barnsäkerhet i förskolor och pedagogisk omsorg

Förskolechefen har ansvar för att ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs på förskola och pedagogisk omsorg. I arbetet ingår att göra riskbedömningar och undersökningar för att förebygga och minska antalet olyckor för barn och personal inom verksamheten.

Om du har synpunkter kring arbetsmiljön i förskolan vänder du dig i första hand till förskolechefen och i andra hand till kommunens synpunktshantering.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-08-10

Högermeny