Tyck till om tyreso.se

Barnsäkerhet i förskolor och familjedaghem

Förskolechefen har ansvar för att ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs på förskola och familjedaghem. I arbetet ingår att göra riskbedömningar och undersökningar för att förebygga och minska antalet olyckor för barn och personal inom verksamheten.

För arbetet med barnssäkerhet har en handlingsplan med underlag och checklistor tagits fram. Dokumentet finns du till höger på denna sida.

Här kan man hitta :

"Checklista och Egenkontroll för barnsäkerhet "
Denna checklista ska användas minst 1 gång/år enligt fastställd plan på varje förskola /familjedaghem.

"Råd och anvisningar"
Här finns förslag på områden att utveckla och se över för att förebygga och minska eventuella olyckor.

"Säkerhetsprodukter"
Här finns en lista på produkter för att minska och förebygga olyckor.

"Länkar-littertur-telefonnummer"
Här finns tips på webbplatser, litteratur och telefonnummer till viktiga instanser.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-12-02