Tyck till om tyreso.se

Ansökan och antagning

Information till avgångselever: Sen betygshantering inför ansökan till universitet och högskola.

Om du vill kunna söka vidare till en eftergymnasial utbildning, men av någon anledning inte fått in ditt slutbetyg i Universitets- och högskolerådets betygsdatabas innan stängningen 20 juni (till exempel när du har fått beviljat förlängd studietid av rektor eller ifall skolan har missat sista inskickningsdagen).

  • Skicka då in en vidimerad kopia av ditt betygsdokument ihop med ett intyg där skolan intygar det inträffade till:
    Antagningsservice
    FE 20101
    839 87  ÖSTERSUND
      
  • Skicka även in ditt betygsdokument själv till UHR på www.antagning.se.

Kontakta gärna gymnasiereceptionen om du har några frågor.

Vänliga hälsningar
Gymnasieexpeditionen
08-578 299 40 


Publicerad av: Kristina Erdholm

Senast uppdaterad: 2018-01-09