Tyck till om tyreso.se

Skolbyte och inflytt

Här finns information om hur du ansöker om skolplats eller byter skola vid andra tidpunkter än vid skolval till förskoleklass och årskurs 7.

Nyinflyttad elev

Om du ska flytta till Tyresö eller är nyinflyttad, och vill ansöka om en skolplats för ditt barn, ska du göra en ansökan om skolplats i e-tjänstportalen

Kommunens ansvar är att erbjuda alla barn som är folkbordförda i Tyresö kommun en skolplats i kommunen. Många av våra skolor är idag fulla, så vi kan inte garantera plats i den skola som ligger närmast hemmet. Gör därför alltid tre val i din skolansökan.  

Du som flyttat till Tyresö kommun, men väljer att ha kvar skolplats i annan kommun, ska meddela barn- och utbildningsförvaltningen om detta.

Skolbyte inom kommunen

Om ditt barn går i en skola i Tyresö, och du vill byta till en annan skola, ansöker du om skolbyte via e-tjänstportalen (använd tjänst 03 under Grundskola, grundsärskola och fritidshem). 

Kommunens ansvar är att erbjuda alla barn som är folkbordförda i Tyresö kommun en skolplats i kommunen. Många av våra skolor är idag fulla, så vi kan inte garantera plats i en specifik skola

Elever som är folkbokförda i annan kommun

Elever som är folkbokförda i annan kommun än Tyresö kan gå i skolan i Tyresö i mån av plats. 

Plats i fritidshem erbjuds under förutsättning att  avtal om ekonomisk ersättning för platsen tecknas mellan Tyresö kommun och hemkommunen. Hemkommunens regelverk för plats i fritidshem gäller.

Fritidshem

Du som har behov av plats i fritidshem gör en separat ansökan om detta i samband med ansökan om plats i skolan. Det går även att ansöka om fritidshem vid ett senare tillfälle. 

Mer information om fritidshem och fritidsklubb hittar du här.

Skolskjuts

Om du väljer en skola som ligger långt ifrån din folkbokföringsadress, och samtidigt har en kommunal skola närmare hemmet, kan rätten till skolskjuts upphöra. Rätten till skolskjuts utgår från avståndet till närmaste kommunala skola. Här kan du läsa mer om våra riktlinjer och avståndsregler för skolskjuts.

Placeringsgrunder

Om antalet elever som vill gå på en skola är fler än det antal som skolan kan ta emot, används närhetsprincipen. Läs mer om om våra placeringsgrunder här.

Ska du flytta från Tyresö?

När du flyttar från kommunen ska du säga upp plats i skola samt i fritidshem. Du säger upp platsen e-tjänstportalen (använd tjänst 03 under Grundskola, grundsärskola och fritidshem). För fritidshem är uppsägningstiden en månad. 


Publicerad av: Sandra Lindblom

Senast uppdaterad: 2017-09-22

Högermeny

Relaterad information