Tyck till om tyreso.se

Hur gör jag om jag inte vill att mitt barn ska börja i förskoleklass?

 

Frågor och svar

  • Hur gör jag om jag inte vill att mitt barn ska börja i förskoleklass?

    Förskoleklass är en egen skolform som är frivillig att välja men obligatorisk för kommunen att anordna. Från och med höstterminen det år barnet fyller sex år kan man delta i skolvalet för att få en plats i förskoleklass. Se Placeringsregler för skolval.

    Om man väljer skola till årskurs 1 kan situationen uppstå att vald skola inte kan ta emot ert barn. Det beror på att flertalet vårdnadshavare väljer att göra skolvalet till förskoleklass. Då kan klasserna för uppflyttning från förskoleklass till årskurs 1 redan vara fulla. Genom att göra ett val redan till förskoleklass har du som vårdnadshavare större chans att påverka ditt barns skolplacering.

    Förskoleklassens verksamhet förenar förskolans och skolans metodiska och pedagogiska traditioner. Förskoleklassen följer läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassens och fritidshemmets läroplan samt grundskolans läsårsindelning. Barnen går 15 timmar per vecka under terminerna, vilket motsvarar 525 timmar under skolåret.


Högermeny