Tyck till om tyreso.se

Frågor och svar om skolvalet

Här får du svar på vanliga frågor kring vem som ska välja skola, när det sker och hur man gör. Du får också svar på frågor kring val till fristående skola och fritidshem.

Om du vill veta mer om hur fördelningen av platser i kommunens skolor går till, se regler för skolval.

 

 

Vanliga frågor om skolvalet

 • Vem ska välja skola?

  Om ditt barn ska börja förskoleklass eller årskurs 7 nästkommande höst måste du välja skola i skolvalet. Samtliga elever ska välja tre alternativ. Observera att om det finns två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna logga in i e-tjänstportalen för att valet ska räknas som giltigt. Den ena gör ett val och den andra godkänner valet för att visa sitt samtycke.

  Om ditt barn redan går i en skola med högstadium behöver du inte göra ett aktivt skolval för att visa att ni vill gå kvar på skolan. Ditt barn flyttas då automatiskt upp till årskurs 7 på sin nuvarande skola.

  Om ditt barn går på en skola utanför kommunen, ber vi dig kontrollera med skolan att du har en plats till årskurs sju. 

  Information till dig som har ett barn som inte har gått i förskoleklass och ska börja i årskurs 1 till hösten.

 • När kan jag göra valet?

  Skolvalet inför höstterminen 2017 sker under perioden 9 januari till 16 februari 2017 på E-tjänstportalen.

  OBS! Det spelar ingen roll när under perioden du gör ditt val - uttagningen sker efter valperiodens slut.

 • Hur loggar man in?

  Du loggar in med mobilt bankID eller E-legitimation som du skaffar via din bank.
  Vill du i stället skaffa en SMS-inloggning besöker du kommunens Servicecenter i Tyresö centrum, Marknadsgränd 2. Ta med legitimation och tala om att du vill ha en inloggning via SMS.
  Mer information om kontakt finns på http://www.tyreso.se/Servicecenter.

   

 • Hur gör jag om jag inte har tillgång till dator?

  Har du inte tillgång till dator, kan du låna på biblioteken eller besöka kommunens Servicecenter på Marknadsgränd 2 i Tyresö centrum.

 • Hur gör jag mitt val och vad finns det att välja på?

  Logga in i E-tjänstportalen https://e-tjanster.tyreso.se. Observera att du behöver ha ett mobilt bankID, e-legitimation eller en inloggning via SMS. En SMS-inloggning kan du få av Tyresö kommuns servicecenter, ta med legitimation.

  När du är inloggad på e-tjänsten finns en länk längst ner på sidan med ditt barns namn. När du klickar på länken kommer du till sidan där du gör skolvalet.  Du ska välja tre skolor och rangordna alternativen så att du gör ett förstahandsval, ett andrahandsval och ett tredjehandsval. Du kan välja bland Tyresös kommunala skolor och de fristående skolorna Brevik skola och Vintergatan Montessori skolan.
  Övriga fristående skolorna har egna köer.

 • Mitt barn ska börja i årskurs 1 och har inte gått i förskoleklass, hur gör jag ett val?

  Om ditt barn ska börja i årskurs 1 och inte har gått i förskoleklass, måste du nu välja skola. Ditt barn blir inte automatiskt placerat i närmaste skola. Antagning till vald skola sker i mån av plats utifrån urvalsgrunderna syskonförtur och närhetsprincip. Ansökan gör du via E-tjänstportalen.

  Förskoleklass är en egen skolform som är frivillig, men från höstterminen det år barnet fyller 7 år träder skolplikten in. Läs mer om skolplikt här.

 • Hur gör jag om jag inte vill att mitt barn ska börja i förskoleklass?

  Förskoleklass är en egen skolform som är frivillig att välja men obligatorisk för kommunen att anordna. Från och med höstterminen det år barnet fyller sex år kan man delta i skolvalet för att få en plats i förskoleklass. Se Placeringsregler för skolval.

  Om man väljer skola till årskurs 1 kan situationen uppstå att vald skola inte kan ta emot ert barn. Det beror på att flertalet vårdnadshavare väljer att göra skolvalet till förskoleklass. Då kan klasserna för uppflyttning från förskoleklass till årskurs 1 redan vara fulla. Genom att göra ett val redan till förskoleklass har du som vårdnadshavare större chans att påverka ditt barns skolplacering.

  Förskoleklassens verksamhet förenar förskolans och skolans metodiska och pedagogiska traditioner. Förskoleklassen följer läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassens och fritidshemmets läroplan samt grundskolans läsårsindelning. Barnen går 15 timmar per vecka under terminerna, vilket motsvarar 525 timmar under skolåret.

 • Var kan jag läsa om alla skolor?

  Information om alla skolor finns på http://www.tyreso.se/Forskola_skola/Grundskola/

   

 • Hur söker jag profilklass?

  På skolornas hemsida finns information om de olika profilerna.
  Länk till de profiler som skolorna erbjuder.
  Observera att till Idrottsklass och Musikklass på Nyboda skola behöver du göra din ansökan senast den 21 december och antagningstester sker under januari.

  Du skall även göra ett skolval via E-tjänstportalen där du talar om vilken profil du söker. 

 • Jag vill ändra mitt val - vad gör jag nu?

  Om du har gjort ett val och vill ändra dig, kan du under valperioden gå in på E-tjänster och ändra valet. Observera att båda vårdnadshavarna måste godkänna det nya valet, annars blir inte ansökan giltig. Vid ett ogiltigt skolval kommer ditt barn att placeras i närmaste kommunala skola där det finns plats. Det behöver inte betyda att det är den skola som ligger närmast barnets folkbokföringsadress.

 • Hur ansöker jag om plats på en fristående skola?

  Brevik skola och Montessoriskolan Vintergatan är två fristående skolor som du söker till genom skolvalet på E-tjänstportalen.

  Övriga fristående skolor kontaktar du direkt.

  Vi rekommenderar er att delta i kommunens skolval för säkerthets skull, om ni inte får plats på den sökta fristående skolan.

  Så här gör du i skolvalet:

  • Har ditt barn blivit antagen till en fristående skola väljer du Övrig skola som förstahandsval.
  • Om ni ännu inte fått besked från den fristående skolan ni sökt, väljer du de skolor som finns i urvalet, ej Övrig skola.

   

  Om ditt barn blir antagen till en fristående skola, kontaktar du kommunen barn-utb@tyreso.se. Tyresö kommun har skyldighet att bevaka att samtliga barn folkbokförda i kommunen har en skolplacering, i eller utanför kommunen.


 • Hur ansöker jag om plats på en kommunal skola utanför Tyresö kommun?

  Du kontaktar skolan ditt barn söker till.

  Vi rekommenderar er att delta i kommunens skolval ifall ni inte får plats på den sökta externa skolan. 

  Så här gör du i skolvalet:

  • Har ditt barn blivit antagen till skolan ni sökt väljer du Övrig skola som förstahandsval.
  • Om ni ännu inte fått besked från skolan, väljer du de skolor som finns i urvalet, ej Övrig skola.

   

  Om ditt barn blir antagen till en fristående skola, kontaktar du kommunen barn-utb@tyreso.se. Tyresö kommun har skyldighet att bevaka att samtliga barn folkbokförda i kommunen har en skolplacering, i eller utanför kommunen.

   

 • Hur gör jag som har skyddad identitet?

  Familjer med skyddad identitet ska inte göra sina val i E-tjänstportalen. Valblankett skickas hem med posten via Skatteverket. Ring till barn-och utbildningsförvaltningen, tel 08-5782 9100, för mer information.

 • Hur ansöker jag om fritidshem?

  Efter att du fått besked om skolplacering ansöker du om en fritidshemsplats i e-tjänstportalen.

  Du är garanterad en plats på fritidshemmet på den skola där ditt barn blivit placerad, men du måste ändå göra en ansökan för att platsen ska reserveras för ditt barn. 

 • Hur gör jag för att mitt barn ska få modersmålsundervisning?

  I samband med att du väljer skola, ska du ange om du önskar modersmålsundervisning och i vilket språk. Själva ansökan till modersmålsundervisning gör du via blankett på tyreso.se, länk till modersmålsblanketten

 • Kan jag önska att mitt barns kompis kommer i samma klass?

  Har du önskemål om att ditt barn ska hamna tillsammans med vissa andra barn, får du ta upp det längre fram med den skola där ditt barn placerats. I skolvalet kan man endast välja skola, inte framföra önskemål om klassplacering.

 • Hur gör jag om vi ska flytta till Tyresö kommun och vill vara med i skolvalet?

  Om ni flyttar till Tyresö och vill vara med i skolvalet behöver vi få in ett underlag som styrker att ni flyttar in till kommunen. Det kan vara ett köpekontrakt eller ett hyreskontrakt.

  Du gör en inflyttsansökan i E-tjänstportalen och tar kontakt med barn-utb@tyreso.se för att meddela att ni vill vara med i skolvalet. När vi fått in underlagen så kommer ni att bli inbjudna till skolvalet, förutsatt att detta är klart innan den 16 februari då skolvalet stängs.

  Du som flyttar till Tyresö efter skolvalsperioden gör en inflyttsansökan men kan inte delta i skolvalet. Är de skolor du valt i din ansökan fulla, kommer du att få plats på den närmaste skola där det finns plats. Det behöver inte betyda att det är den skola som ligger närmast barnets folkbokföringsadress.

 • Hur gör jag om jag bor i en annan kommun, men vill söka skola i Tyresö?

  Du gör ansökan utan att logga in, via denna länken  E-tjänstportalen
  Plats kan endast bli beviljad när samtliga barn i Tyresö har placerats.

 • Vad händer om jag inte gör ett val eller att skolvalet inte blir giltig?

  Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för att alla skolpliktiga barn har en skolplacering. 

  Skulle du som förälder av någon anledning avstå från att välja skola, måste ditt barn trots det ges en skolplacering. Det gäller också om valet inte är giltigt av någon anledning, till exempel att det finns två vårdnadshavare och inte båda godkänt valet. Ditt barn kommer att placeras i närmaste kommunala skola, där det finns plats. Det behöver inte betyda att det är den skola som ligger närmast folkbokföringsadressen.

 • När får jag antagningsbesked?

  Antagningsbesked skickas hem från den skola ditt barn har blivit antagen till. Det skickas med post till din folkbokföringsadress under mars/april månad 2017.
Publicerad av: Sandra Lindblom

Senast uppdaterad: 2017-05-16