Tyck till om tyreso.se

Frågor och svar om skolvalet

Här får du svar på vanliga frågor kring vem som ska välja skola, när det sker och hur man gör. Du får också svar på frågor kring val till fristående skola och fritidshem.

Om du vill veta mer om hur fördelningen av platser i kommunens skolor går till, se regler för skolval.

 

 

Vanliga frågor om skolvalet

 • Vem ska välja skola?

  Om ditt barn ska börja förskoleklass eller årskurs 7 nästkommande höst måste du välja skola i skolvalet. Samtliga inbjudna elever ska välja tre alternativ. Observera att om det finns två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna logga in i e-tjänstportalen för att valet ska räknas som giltigt. Den ena gör ett val och den andra godkänner valet för att visa sitt samtycke.

  Om ditt barn redan går i en av Tyrseös kommunala skolor med högstadium behöver du inte göra ett aktivt skolval för att visa att ni vill gå kvar på skolan. Ditt barn flyttas då automatiskt upp till årskurs 7 på sin nuvarande skola.

  Om ditt barn går på en skola utanför kommunen, eller en fristående skola, ber vi dig kontrollera med skolan att du har en plats till årskurs 7. 

 • När kan jag göra valet?

  Skolvalet inför höstterminen 2018 sker under perioden 9 januari till 15 februari 2018. Du som ska delta i valet får en inbjudan per brev till din folkbokföringsadress i december. 

  OBS! Det spelar ingen roll när under perioden du gör ditt val - uttagningen sker efter valperiodens slut.

 • Hur loggar man in?

  Du loggar in med mobilt bankID eller E-legitimation som du skaffar via din bank.
  Vill du i stället skaffa en SMS-inloggning besöker du kommunens Servicecenter i Tyresö centrum, Marknadsgränd 2. Ta med legitimation och tala om att du vill ha en inloggning via SMS.
  Mer information om kontakt finns på http://www.tyreso.se/Servicecenter.

   

 • Hur gör jag om jag inte har tillgång till dator?

  Har du inte tillgång till dator, kan du låna på biblioteken eller besöka kommunens Servicecenter på Marknadsgränd 2 i Tyresö centrum.

 • Hur gör jag mitt val och vad finns det att välja på?

  Logga in i E-tjänstportalen. Observera att du behöver ha ett mobilt bankID, e-legitimation eller en inloggning via SMS. En SMS-inloggning kan du få av Tyresö kommuns servicecenter, ta med legitimation.

  När du är inloggad på e-tjänsten finns en länk längst ner på sidan med ditt barns namn. När du klickar på länken kommer du till sidan där du gör skolvalet.  Du ska välja tre skolor och rangordna alternativen så att du gör ett förstahandsval, ett andrahandsval och ett tredjehandsval. Du kan välja bland Tyresös kommunala skolor och de fristående skolorna Brevik skola och Vintergatan Montessori skolan.
  Övriga fristående skolorna har egna köer.

 • Mitt barn ska börja i årskurs 1 och har inte gått i förskoleklass, hur gör jag ett val?

  Om ditt barn ska börja i årskurs 1 läsåret 2018/2019 och inte har gått i förskoleklass, måste du nu välja skola. Ditt barn blir inte automatiskt placerat i närmaste skola. Antagning till vald skola sker i mån av plats utifrån urvalsgrunderna syskonförtur och närhetsprincip. Ansökan gör du via E-tjänstportalen.

 • Hur gör jag om jag vill att mitt barn ska börjar i förskoleklass ett år senare?

  I gällande lagstiftning inträder skolplikten höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Från och med 1 januari 2018 ändras skollagen och förskoleklass blir obligatorisk höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl kan skolplikt senareläggas med ett läsår. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare (skollagen 7 kap 10 §).

  Länk till ansökan ”Uppskjuten skolplikt”

 • Var kan jag läsa om alla skolor?

  Information om alla skolor finns på http://www.tyreso.se/Forskola_skola/Grundskola/

   

 • Hur söker jag profilklass?

  På skolornas hemsida finns information om de olika profilerna.
  Länk till de profiler som skolorna erbjuder.

  För att komma in på idrottsklass och musikklass på Nyboda skola krävs ett intagningsprov. Anmälan görs via Nyboda skola och tester sker under januari. Du ska även göra ett skolval via E-tjänstportalen när du har fått ett antagningsbesked till profilklassen.

  I skolvalet anger du endast vilken skola du önskar. För information och ansökan till profilval vänder du dig till respektive skola. 

 • Jag vill ändra mitt val - vad gör jag nu?

  Om du har gjort ett val och vill ändra dig, kan du under valperioden gå in på E-tjänster och ändra valet. Observera att båda vårdnadshavarna måste godkänna det nya valet, annars blir inte ansökan giltig. Vid ett ogiltigt skolval kommer ditt barn att placeras i närmaste kommunala skola där det finns plats. Det behöver inte betyda att det är den skola som ligger närmast barnets folkbokföringsadress.

 • Hur ansöker jag om plats på en fristående skola?

  Brevik skola och Montessoriskolan Vintergatan är två fristående skolor som du söker till genom skolvalet på E-tjänstportalen.

  Övriga fristående skolor kontaktar du direkt.

  Vi rekommenderar er att delta i kommunens skolval för säkerhets skull, om ni inte får plats på den sökta fristående skolan.

  Så här gör du i skolvalet:

  • Har ditt barn blivit antagen till en fristående skola väljer du Övrig skola som förstahandsval.
  • Om ni ännu inte fått besked från den fristående skolan ni sökt, väljer du de skolor som finns i urvalet, ej Övrig skola.

   

  Om ditt barn blir antagen till en fristående skola, kontaktar du kommunen barn-utb@tyreso.se. Tyresö kommun har skyldighet att bevaka att samtliga barn folkbokförda i kommunen har en skolplacering, i eller utanför kommunen.


 • Hur ansöker jag om plats på en kommunal skola utanför Tyresö kommun?

  Du kontaktar skolan ditt barn söker till.

  Vi rekommenderar er att delta i kommunens skolval ifall ni inte får plats på den sökta externa skolan. 

  Så här gör du i skolvalet:

  • Har ditt barn blivit antagen till skolan ni sökt väljer du Övrig skola som förstahandsval.
  • Om ni ännu inte fått besked från skolan, väljer du de skolor som finns i urvalet, ej Övrig skola.

   

  Om ditt barn blir antagen till en fristående skola, kontaktar du kommunen barn-utb@tyreso.se. Tyresö kommun har skyldighet att bevaka att samtliga barn folkbokförda i kommunen har en skolplacering, i eller utanför kommunen.

   

 • Hur gör jag som har skyddad identitet?

  Familjer med skyddad identitet ska inte göra sina val i E-tjänstportalen. Valblankett skickas hem med posten via Skatteverket.

  Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen för mer information.

  E-post: barn-utb@tyreso.se

  Telefon: (växel) 08-5782 9100

 • Hur ansöker jag om fritidshem?

  Efter att du fått besked om skolplacering ansöker du om en fritidshemsplats i E-tjänstportalen.

  Du är garanterad en plats på fritidshemmet på den skola där ditt barn blivit placerad, men du måste ändå göra en ansökan för att platsen ska reserveras för ditt barn. 

 • Kan jag önska att mitt barns kompis kommer i samma klass?

  Har du önskemål om att ditt barn ska hamna tillsammans med vissa andra barn, får du ta upp det längre fram med den skola där ditt barn placerats. I skolvalet kan man endast välja skola, inte framföra önskemål om klassplacering.

 • Hur gör jag om vi ska flytta till Tyresö kommun och vill vara med i skolvalet?

  Om ni flyttar till Tyresö och vill vara med i skolvalet behöver vi få in ett underlag som styrker att ni flyttar in till kommunen. Det kan vara ett köpekontrakt eller ett hyreskontrakt.

  Du gör en inflyttsansökan i E-tjänstportalen och tar kontakt med barn-utb@tyreso.se för att meddela att ni vill vara med i skolvalet. När vi fått in underlagen så kommer ni att bli inbjudna till skolvalet, förutsatt att detta är klart innan den 15 februari då skolvalet stängs.

  Du som flyttar till Tyresö efter skolvalsperioden gör en inflyttsansökan men kan inte delta i skolvalet. Är de skolor du valt i din ansökan fulla, kommer du att få plats på den närmaste skola där det finns plats. Det behöver inte betyda att det är den skola som ligger närmast barnets folkbokföringsadress.

 • Hur gör jag om jag bor i en annan kommun, men vill söka skola i Tyresö?

  Du gör ansökan i E-tjänstportalen, utan att logga in.    
  Plats kan endast bli beviljad när samtliga barn i Tyresö har placerats.

 • Vad händer om jag inte gör ett val eller att skolvalet inte blir giltig?

  Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för att alla skolpliktiga barn har en skolplacering. 

  Skulle du som förälder av någon anledning avstå från att välja skola, måste ditt barn trots det ges en skolplacering. Det gäller också om valet inte är giltigt av någon anledning, till exempel att det finns två vårdnadshavare och inte båda godkänt valet. Ditt barn kommer att placeras i närmaste kommunala skola, där det finns plats. Det behöver inte betyda att det är den skola som ligger närmast folkbokföringsadressen.

 • Hur gör jag om jag vill att mitt barn ska börja i förskoleklass ett år tidigare?

  Det är rektor på skolan som beslutar om mottagande i förskoleklass ett år tidigare. Dock så måste skolvalet vara klart och Tyresö kommun ska ha placerat alla barn som är inbjudna till skolvalet. 

  Ansökan till att börja skolan ett år tidigare

 • När får jag antagningsbesked?

  Antagningsbesked skickas hem från den skola ditt barn har blivit antagen till. Det skickas med post till din folkbokföringsadress under mars/april månad.
Publicerad av: Sandra Lindblom

Senast uppdaterad: 2017-05-16