Tyck till om tyreso.se

Skolval

Vårdnadshavare till barn folkbokförda i Tyresö kommun väljer skola inför förskoleklass och årskurs 7. Skolval inför läsåret 2018/2019 sker mellan den 9 januari och den 15 februari 2018.

Elever i skolanFoto: Håkan Lindgren

Om du ska välja skola

Inbjudan och information om skolvalet skickas via brev i december till de elever som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 under nästkommande hösttermin. För att välja skola loggar du in via E-tjänstportalen och gör ett val mellan den 9 januari och den 15 februari 2018. 

Elever som ska börja årskurs 7 och redan går i en av Tyresös kommunala skolor med högstadium behöver inte göra ett aktivt skolval - eleven har automatiskt en plats på sin nuvarande skola till årskurs 7. Om ditt barn går på en skola utanför kommunen, eller i en fristående skola, ber vi dig kontrollera med skolan att ni har en plats till årskurs 7.

Få platser på östra Tyresö till årskurs 7

Tyresö skola samt Strandskolan har idag inga lediga platser i årskurs 6.

Strandskolan kan inför höstterminen 2018 endast erbjuda plats om en nuvarande elev slutar på skolan.

Tyresö skola kommer utöka med en klass (23 elever) i årskurs 7 till höstterminen 2018. Plats tilldelas enligt Tyresö kommuns skolvalsregler.

Informationskvällar

Inför skolvalet bjuder de flesta skolor in till informationsmöten där de berättar om sin verksamhet. Dessutom kan du läsa om skolorna på deras webbplatser.

Alla skolornas informationskvällar börjar kl 18.30

Förskoleklass  
  Årskurs 7                        
Fårdala skola 16 januari   Dalskolan 18 januari
Kumla skola 16 januari   Kumla skola 23 januari
Krusboda skola 17 januari   Nyboda skola 29 januari
Njupkärrs skola 18 januari      
Hanvikens skola 22 januari      
Tyresö skola 22 januari   Tyresö skola och Strandskolan har inte informationskvällar till årskurs 7 på grund av få tillgängliga platser. 
Brevik skola 23 januari  
Tyresö monterssoriskola 23 januari      
Sofiebergsskola 24 januari      
Fornuddens skola 25 januari      
Strandskolan 29 januari      
Bergfotens skola 30 januari      
Stimmets skola 31 januari      


I Jämförelseguiden kan du jämföra Tyresös skolor. Där finns information om skolans storlek, var den ligger, kontaktuppgifter, resultat från brukarundersökningar, utbildningsnivå hos personalen och mycket annat.

Jämför skolor i Jämförelseguiden

grundskolekvalitet.se kan man också jämföra landets grundskolor. Kvalitetsmåtten på webbplatsen utgår från nationella prov och betyg. 

Placeringsregler

Huvudregeln är att alla barn/elever folkbokförda i Tyresö kommun ska få plats i den skola vårdnadshavare och barn/elev har valt, det vill säga alla förstahandsval ska så långt som möjligt tillgodoses. Om antalet sökande till en skola överstiger det antal elever som skolan kan ta emot, används följande urvalsgrunder i angiven ordning:

1. Syskonförtur

Syskonförtur gäller vid skolval för elever som ska börja i förskoleklass eller vid val direkt till årskurs 1. Syskonförtur innebär att de elever som har ett syskon i den skola som vårdnadshavare väljer har förtur till plats. Syskonen behöver inte vara biologiska, men ska bo på samma folkbokföringsadress. Syskonförturen gäller endast om det äldre syskonet går i årskurs 1-6 till det läsår valet gäller och endast  till vårdnadshavarnas förstahandsval av skola. Fristående skolor har egna intagningsregler. 

2. Relativ närhet

Enligt skollagen 9 kap. 15 § första stycket och 10 kap. 30 § första stycket skollagen (2010:800) ska en elev placeras i den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet, detta brukar benämnas närhetsprincipen. Med närhet menas relativ närhet.

Relativ närhet till skolan. En skola nära hemmet innebär inte automatiskt just den skolan som ligger närmast hemmet. Det är den relativa närheten för respektive elev som avses. Med det menas att varje elevs avstånd till sökt skola och andra närliggande skolor ska vägas i relation till andra elevers motsvarande avstånd. Beslut fattas utifrån den samlade situationen för alla berörda elever. Med avståndet avses den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan.


Publicerad av: Sandra Lindblom

Senast uppdaterad: 2018-01-17