Tyck till om tyreso.se

SFI-guidningar

Det främsta syftet med naturguidningarna är att tillsammans få en njutbar upplevelse i naturen. Att närma sig den svenska naturen och uppleva att den inte är farofylld utan en möjlighet till rekreation och bärplockning kan vara en väg att lära sig något om svensk livsstil.

Naturskolan SFI-guidningMartina guidar en SFI-klass. Foto: Göran Norlin

En del av språkinlärningen
Dessutom innebär en naturguidning en möjlighet att lära sig ord förknippade med naturen och skogen, det kan alltså vara en del av språkinlärningen. En annan aspekt på guidningarna är friskvårdsperspektivet, det vill säga att det är nyttigt och skönt att få komma ut och röra på sig och andas frisk luft.

Upptäck en fantastisk närnatur
Att vi rör oss i naturområden som ligger nära deltagarnas bostadsområden innebär att de har möjlighet att lätt komma tillbaka själva med sina familjer och får en hjälp att upptäcka vilken fantastisk närnatur som finns alldeles inpå knuten.

Samplanering inför guidningen
Inför naturguidningarna skickar Naturskolan ett informationsbrev till SFI-lärarna med en del av de ord som skulle tas upp på guidningen. Det kan vara namn på olika träd, blommor och naturföreteelser. SFI-lärarna går igenom orden och förbereder dagen genom att möta deltagarnas funderingar och eventuella farhågor kring den svenska naturen. Eftersom lärarna följer med ut kan de också följa upp guidningarna med diskussioner och skriftliga redovisningar efteråt. Det ligger i linje med Naturskolans övriga pedagogik att integrera våra aktiviteter i den ordinarie utbildningsverksamheten.


Publicerad av: Martina Kiibus

Senast uppdaterad: 2017-08-11

Högermeny

Kontakt

Utvecklingsförvaltningen

Naturskolepedagog
Martina Kiibus
Postadress:
135 60 Tyresö
Besöksadress:
Alby friluftsgård