Tyck till om tyreso.se

Tyresö naturskola

Tyresö naturskola erbjuder Tyresös grundskoleklasser praktiska natur- och miljölektioner i Alby naturreservat. Naturskolan har sin bas vid Alby friluftsgård med hela naturen som klassrum.

NaturskolanEngagerade elever i åk 5 undersöker Kolardammarna. Foto: Jonas Hedlund

Upplev naturen med alla sinnen!

Vid naturskolan får eleverna uppleva naturen med alla sinnen och upptäcka olika växter, djur och samband i naturen. Genom praktiska övningar får de en insikt om sin egen roll i kretsloppet och hur deras livsstil påverkar miljön.

Må bra i naturen

Förutom rena ämneskunskaper kring djur och natur vill vi också förmedla en insikt om att naturen är en plats att må bra. Under en dag på naturskolan får eleverna många färdigheter "på köpet". Som att det är viktigt att hålla sig torr, varm och mätt. Eller att vi måste hjälpas åt i gruppen för att alla ska ha det bra.

Integrerat med ordinarie undervisning

Naturskolan är en integrerad del av den ordinarie undervisningen och ett viktigt komplement för att uppnå läroplanens mål i natur- och samhällsorienterande ämnen.
Att delta i naturskolans temadagar är gratis för skolor i Tyresö. Vi kontaktar alla klasser inför respektive tema. Har vi missat dig – hör av dig!

Elever från Kumla skola.

 Foto: Jonas Hedlund

Teman under våren 2017:

• Åk 2 Vinterekologi januari-mars
• Åk 5 Vattentema april-juni
• Fortbildningar för personal i förskola och grundskola
• Fyra äventyrsdagar i maj för vinnarna i "Håll Tyresö rent
• SFI-guidningar


Teman under hösten 2017:

• Åk 5 Vattentema augusti - oktober, 1 dag per klass. Hälften av klasserna under hösten och hälften våren.
• Åk 9 Klimattema augusti-oktober.
Fortbildningar för personal i förskola och grundskola
• SFI-guidningar


Naturens rum

Vid naturskolan finns också "Naturens rum" och flera naturstigar som är öppna för allmänheten.

NaturskolanNaturskolan och naturens rum. Foto: Lotta Anglén

Personal

Jonas Hedlund, Martina Kiibus och Bosse Rosén som arbetar på naturskolan är utbildade biologer/biogeovetare och naturguider och har lång erfarenhet av naturpedagogisk verksamhet. 

Naturskolan Martina och Jonas.  Foto: Göran Bardun


Publicerad av: Kristina Erdholm

Senast uppdaterad: 2017-08-11

Högermeny

Kontakt

Utvecklingsförvaltningen

Naturskolepedagog
Jonas Hedlund
Postadress:
135 60
Tyresö
Besöksadress:
Alby friluftsgård

Kontakt

Utvecklingsförvaltningen

Naturskolepedagog
Martina Kiibus
Postadress:
135 60 Tyresö
Besöksadress:
Alby friluftsgård