Tyck till om tyreso.se

Stipendier

Bomanska skolfonden

Bomanska skolfonden delar varje läsår ut stipendium till en till tre elever. Eleverna ska vara skrivna i kommunen och gå i en avgångsklass i grundskolan i Tyresö kommun.

Bomanska skolfonden har tillkommit genom en donation i testamente från april 1825, från viktualiehandlaren Eric Boman Ericson.
 
Avkastningen på fondens värde, cirka 3.000 kronor per år, "kan användas till belöningar åt de barn som visa mästa flit och bästa framsteg".
 
Skolornas rektorer lämnar förslag till mottagare av stipendiet med motivering senast den 15 maj varje år.

Stipendiaterna utses av barn- och utbildningsnämnden eller av de personer som nämnden har delegerat beslutet till.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-05-16

Högermeny