Tyck till om tyreso.se

Informationskanaler och e-tjänster

Om du är elev

Här kan du som är elev i någon av Tyresös kommunala skolor nå startsidan för alla digitala tjänster du behöver för ditt skolarbete. Du har bland annat tillgång till e-post och verktyg för att skapa, kommunicera och dela information. 

Till startsidan

Om du är vårdnadshavare

Skolorna i Tyresö kommun använder sig av olika system och e-tjänster. Här finner du övergripande information om var du hittar vilken information.

På vår sida Skolans e-tjänster - guider och information, hittar du länkar och mer detaljerade förklaringar till de vanligaste informationskanalerna och tjänsterna som du som elev eller vårdnadshavare behöver. Där finns också guider till några av systemen.

Tyreso.se - om skolan

På tyreso.se hittar du information och nyheter om kommunen som är av allmänt intresse. Här finner du samtliga kommunala grundskolors webbsidor med aktuella nyheter samt information som beskriver organisation och innehåll. Här finns också länkar till samtliga friskolor i kommunen. Varje kommunal skola har en egen webbredaktör som uppdaterar sidan med relevant information om skolan.

Tyresös grundskolor

Sites - om klassen

Några av Tyresös skolor använder sig av Google Sites. I Sites hittar du det som berör klassen/arbetslaget. Lärarna ansvarar själva för att lägga upp lektionsmaterial, veckobrev, händelser och annan information som hjälper eleverna i skolarbetet. Observera att inte alla skolor använder sig av Sites. Länk till Google Sites får du från respektive skola. 

Unikum - om eleven

I Unikum hittar du information som rör elevens lärande. Här finns betygsgrundande bedömning, underlag för utvecklingssamtal och annan information som handlar om elevens utveckling. Du som vårdnadshavare loggar in i Unikum via mobilt bankID eller sms.

Länk till Unikum


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-05-15

Högermeny