Tyck till om tyreso.se

Skapande skola

Kulturrådet har beviljat Tyresö kommun bidrag för projektet Skapande skola för 2016-2017. 800 000 kronor är öronmärkta för kulturinsatser i alla årskurser.

Skapande skola

Foto: Bengt Elmerstad

Skapande skola är regeringens satsning på att alla elever ska få möta olika kulturformer genom skolan, eftersom skolan har möjlighet att nå alla barn och unga, oavsett familjens resurser och bakgrund.

Barns och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken. Kulturrådet anser att kultur i skolan har en mycket viktig roll för att locka fram kreativiteten hos eleverna. Skapande skola är till för att ge möjligheter för pedagogerna att integrera kultur med de övriga ämnena i skolan.
– Tyresö kommun har jobbat med Skapande skola sedan 2011, och vi har under dessa år utarbetat och fortsättningsvis utvecklat handlingsplanen för kultur i skolan. Det här är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kulturenheten och det finns ett kulturombud på varje skola, berättar samordnare för Skapande skola Anna-Karin Lejdal.

Fler och fler skolor tar dessutom egna initiativ till projekt på olika teman vilket är en rolig utveckling. Förhoppningen är att allt fler skolor ska följa i deras spår. En lokal förankring på skolan ger möjlighet att få ut ännu mer av projektet.

En kulturupplevelse per år

Grundtanken med Skapande skolas handlingsplan är att erbjuda olika kulturyttringar till varje årskurs och att alla elever erbjuds både en upplevelse och möjlighet till eget skapande av professionella kulturaktörer. På så sätt kommer eleverna under sin tid i grundskolan få möta teater, dans, film, konst, litteratur, kulturarv och berättarkonst.

Förskoleklasserna erbjuds en berättarföreställning och ettorna får möjlighet att utforska kroppens eget språk, dans. Tvåorna får se en cirkus/vetenskapsföreställning. Eleverna i trean får leva järnåldersliv för en dag i Alby. För fyrorna erbjuds ett författarbesök på biblioteket. Femmorna får komma på en visning och verkstad i konsthallen. Sexorna arbetar på temat kulturarv och eleverna i sjuan får möjlighet att se, samtala om eller skapa film. Åttorna får uppleva opera och eleverna i nian får se en teaterpjäs på något aktuellt tema. Skapande skola strävar efter att alla årskurser får ett upplevelsemoment i form av till exempel en föreställning och ett skapande moment i form av en workshop.

Kultur för särskolan

Tillsammans med lärarna i särskolan diskuterar vi lämpliga kulturupplevelser som på bästa sätt anpassas till målgruppen.

Mer om Skapande skola

Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets webbplats:

http://www.kulturradet.se/bidrag/skapande-skola/


Publicerad av: helena.tornqvist@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-16

Högermeny

Kontakt

Tyresö kultur

Vik. samordnare Skapande skola
Helena Simonsson Ulfvebrand
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Östangränd 7,
Biblioteket i Tyresö centrum