Tyck till om tyreso.se

Särskilt stöd

Rektor/förskolechef för varje skola eller förskola har ansvar för att alla barn och elever får det stöd de behöver och har rätt till.

På varje skola finns ett elevhälsoteam (EHT), som träffas regelbundet. Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog. På vissa skolor ingår även studie- och yrkesvägledare. 

Elevhälsoteamets möten leds av rektorn, som beslutar om extra anpassningar och särskilt stöd. Teamet bidrar till att kartlägga, utreda och analysera, föreslå och genomföra lösningar, samt följa upp arbetet med särskilt stöd. 

Om en elev har behov av stödåtgärder som är extraordinära har skolans rektor rätt att söka ekonomiskt bidrag utöver det grundbelopp som skolan får för varje elev. 

Kompensatoriska hjälpmedel

Hjälp med att finna kompensatoriska hjälpmedel kan skolan få av kommunens resurs- och utvecklingscenter.

Resurs- och utvecklingscenter (RUC)

Återvändarskola

För elever med stor frånvaro finns Tyresö återvändarskola.

Tyresö återvändarskola


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-05-16

Högermeny