Tyck till om tyreso.se

Modersmålsundervisning

I Tyresö kommun finns för närvarande dessa språk i modersmålsundervisningen:

Arabiska, armeniska, dari, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, kurmanji, litauiska, mandarin, persiska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, serbiska, somaliska, sorani, spanska, thailändska, tigrinja, turkiska, tyska, ungerska.


Jordglob av flaggorVarför satsar vi på modersmål?

Forskning har visat att goda kunskaper i modersmålet ger bättre resultat i alla ämnen i skolan. Modersmålet är en ovärderlig tillgång för att lyckas bättre i skolan och för barnens hela personliga utveckling.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga, vilket gynnar både individ och samhälle.

Rätten till modersmålsundervisning

Kommunen anordnar modersmålsundervisning i ett språk om det finns minst fem elever som har ansökt om undervisning och det finns lämplig lärare att tillgå.

Rätt till modersmålsundervisning har den elev där en eller båda vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska. Språket ska talas hemma dagligen. Modersmålsundervisning är inte undervisning på nybörjarnivå.

Adoptivbarn med annat modersmål har rätt till undervisning i sitt modersmål.

Minoritetsspråk

Begränsningen om fem elever gäller inte för minoritetsspråken, finska, jiddisch, romani chib, meänkeli och samiska.

Läs mer i Skolförordningen, kap 5,10 §, samt i Skollagen kap 10,7 §.

Undervisning i modersmål

Du gör en anmälan om modersmålsundervisning genom att fylla i en blankett som finns under rubriken Blanketter. 

I Tyresö kommun ordnas undervisningen utanför eleven ordinarie schema. Modersmål har en egen kursplan med kunskapskrav från årskurs 6. Enligt läroplanen ges betyg från årskurs 6.

Undervisningsgrupperna är åldersblandade och undervisningen kan ske på annan skola än där eleven går.

Läs mer läroplanen, Lgr 11

Studiehandledning

Elever har rätt till studiehandledning på modersmålet om eleven behöver det. Skolan ansvarar för att ansöka till enheten för mångfaldsfrågor om denna resurs.

Läs mer i 5 Kap 4 § i Skolförordningen.

Studiehandledningen är ett stöd, som kan ges i olika ämnen där eleven ännu inte har tillräckliga kunskaper i svenska.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-11-24

Högermeny

Kontakt

Modersmål

Enhetschef mångfaldsfrågor
Ann-Charlotte (Lotta) Strand
Postadress:
Nyboda skola
Pluggvägen 2
135 46 Tyresö