Tyck till om tyreso.se

Närvaro och frånvaro

Närvaro

Under VFU-perioden bedriver du heltidsstudier, vilket innebär heltidsarbete. Din VFU innefattar planering, undervisning, diskussioner, arbete med kursuppgifter, deltagande i arbetslagsarbete, observationer, undersökningar samt andra uppgifter som hör din VFU-kurs/läraryrket till.

Frånvaro

Du anmäler snarast sjukdom och förhinder till din VFU-handledare och/eller till VFU-ansvarig på den förskola/skola där du har din VFU-placering. 

Studieuppehåll eller avslutade studier

Avbryter du dina studier, tar studieuppehåll eller examen ska du meddela din VFU-handledare och kommunens VFU-samordnare.

Kommunens kontaktperson för VFU-placeringar    

Erik Sanner, biträdande förvaltningschef
08 578 271 51

erik.sanner@tyreso.se     


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-09-21

Högermeny