Tyck till om tyreso.se

Byte av VFU-placering

Byte inom kommunen

Behöver du av någon anledning byta placering inom kommunen kontaktar du kommunens VFU-samordnare.

Byte till placering i annan kommun

Byte av VFU-placering till en annan kommun sker endast vid terminsskifte och görs endast om synnerliga skäl föreligger, exempelvis medicinska eller sociala skäl alternativt att du har lång resväg (resväg som överstiger 90 minuter). Du måste göra en ansökan om byte av kommun. Det gör du på respektive lärosätes webbplats senast den 15 april respektive den 15 oktober. 


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-09-21

Högermeny