Tyck till om tyreso.se

Lärarstudenter och VFU-placeringar

Kommunen samarbetar med Kungliga musikhögskolan (KMH), Konstfack, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Stockholms universitet (SU), Södertörns högskola (SH) samt Dans- och cirkushögskolan.

Kommunen medverkar i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen vid lärosäten i Stockholmsregionen. Sedan 2012 finns ett samverkansavtal som Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) tecknat med ett antal kommuner, däribland Tyresö kommun. Kommunala såväl som fristående förskolor och skolor tar emot VFU-studenter i första hand från Stockholmsregionen, men i mån av plats även från andra lärosäten.

VFU - den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen

VFU är den del av utbildningen som studenterna gör på en förskola, grundskola eller gymnasiet. VFU omfattar en termins studier (30hp) och är fördelad över flera terminer. Studenterna knyts under sin VFU till en förskola/skola och återkommer till dessa under hela utbildningen. Syftet med VFU är att studenterna ska få möjlighet att omsätta sin teoretiska kunskap i praktisk handling. 

Ett ömsesidigt utbyte

Genom att följa och få handledning av en erfaren lärare introduceras studenterna i yrkesrollen och får successivt ta ett allt större ansvar för de många olika arbetsuppgifter som tillhör en förskollärare/ lärares arbetsvardag.

Skolor och förskolor som tar emot och handleder lärarstudenter ges å sin sida möjlighet till positiv verksamhetsutveckling när studenter kommer med nya idéer och delar med sig av information om ny forskning.

VFU - en god rekryteringsgrund för kommunen

Får studenterna en VFU-tid av bra kvalitet ökar möjligheten att de söker anställning i någon av kommunens förskole- eller skolverksamheter efter avslutat examen.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-05-15

Högermeny