Tyck till om tyreso.se

Kommunala fritidshem

Fritidshem erbjuds elever i förskoleklass fram till skolavslutningen vårterminen det år de fyller 13 år.

Bild på fotbollFritidshemmens uppdrag

Fritidshemmens uppdrag är att komplettera utbildningen i förskoleklass och grundskolan samt möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Pedagogisk gruppverksamhet

Fritidshemmet är en del av skolans verksamhet. Fritidshemmets syfte är att komplettera grundskoleutbildningen. Verksamheten på fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Fritidshemmets verksamhet ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Innehållet i verksamhet ska utgå från elevernas erfarenheter, intressen och närmiljö och ska främja allsidiga kontakter och en social gemenskap. 

Fritidshemmens verksamhet regleras av skollagen och Lgr 2011

Fritidshemmens verksamhet styrs av skollagen (14 kapitlet),  Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet och Skolverkets Allmänna råd för fritidshem.

Skolbarnomsorg finns även i form av pedagogisk omsorg i familjedaghem (dagbarnvårdare), en verksamhet som regleras i skollagens 25 kapitel. Den kommunala dagbarnvårdaren är knuten till en förskola och har dess biträdande rektor som arbetsledare.

Öppettider

Verksamheterna hålls som regel öppna samtliga vardagar mellan klockan 06.30 och 18.30.

Jul-, nyårs- och midsommarafton är verksamheten stängd. Verksamheten kan dessutom stänga fyra dagar per år för planering och utvärdering. Om föräldrar inte kan ordna för barnet själva dessa dagar, erbjuder vi annan tillfällig placering.

Information om Tyresös grundskolors fritidshem

Mer information om varje fritidshem hittar du på respektive grundskolas webbplats.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-05-16

Högermeny