Tyck till om tyreso.se

Grund för rätt till placering i fritidshem & fritidsklubb

Fritidshem

Fritidshemsplacering erbjuds elever från första måndagen i augusti det år barnet börjar förskoleklass (eller skolår 1) fram till skolavslutningen på vårterminen det år barnet fyller 13 år. Plats erbjuds den del av dagen då eleverna inte går i skolan och under loven.

Tyresö kommun tillämpar förordningen om Maxtaxa för fritidshemsverksamhet, kommunal såväl som fristående.

Fritidsklubb

Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år erbjuds öppen fritidsverksamhet -fritidsklubb -istället för fritidshem. Fritidsklubben vänder sig till barn i skolår 4-6.

NOTERA! Avgift för fritidsklubb lyder inte under Maxtaxa.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-11-01

Högermeny