Tyck till om tyreso.se

Fritidshemmens öppettider

Öppettider

Kommunala fritidshem ska ha öppet under vardagar och bedrivas kontinuerligt under hela året. Verksamheten ska tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov inom ramtiden vardagar kl 06.30 – 18.30.

Beslut om fritidshemmens öppettider fastställs av rektor med utgångspunkt från vårdnadshavares behov av vistelsetid för respektive barn.

Under juli månad kan de kommunala fritidshemmen ha begränsat öppethållande. De får stänga högst fyra veckor under sommaren, men omsorg måste hela tiden ordnas efter vårdnadshavarnas behov.
Verksamheten har rätt att stänga fem dagar per år för planering och utvärdering. Skolan ska erbjuda fritidshemsverksamhet även under planerings- och utvärderingsdagarna.  


Publicerad av: Evalena Andrén

Senast uppdaterad: 2016-02-18

Högermeny