Tyck till om tyreso.se

Säga upp en fritidshemsplacering

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden för en placering i kommunala fritidshem är 30 dagar. Uppsägning av platsen måste du själv som vårdnadshavare aktivt göra via kommunens E-tjänstportal. Avgift betalas under uppsägningstiden. Lämnar barnet sin plats under uppsägningstiden betalar du ändå för hela uppsägningstiden.

NOTERA! Platsen sägs inte upp genom att du lämnar in en lapp till personalen på fritidshemmet gällande barnets vistelse under exempelvis sommarlovet. Uppsägning kan endast göras via e-tjänstportalen.

Skilda/separerade vårdnadshavare med gemensam vårdnad

Är du som vårdnadshavare skild/separerad, med delad vårdnad om barnet, måste varje platsinnehavare  säga upp sin egen plats. Vårdnadshavare med olika folkbokföringsadresser och delad faktura, läs mer här.

30 dagars uppsägningstid

Vid byte mellan kommunal och enskild förskoleverksamhet gäller 30 dagars uppsägningstid. Två veckor efter det att inskolning påbörjats vid nyplacering, gäller 30 dagar uppsägningstid.


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-11-21

Högermeny